MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vocarimex (VOC) điều chỉnh giảm 14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

11-04-2019 - 13:21 PM | Doanh nghiệp

Kết quả, Vocarimex còn lãi sau thuế hơn 260 tỷ đồng năm 2018, giảm 13% so với cùng kỳ.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex - mã chứng khoán VOC) vừa công bố giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán trên BCTC hợp nhất năm 2018.

Vocarimex (VOC) điều chỉnh giảm 14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán - Ảnh 1.

Theo đó, sau kiểm toán chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế bị điều chỉnh giảm 22,4 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập, tương ứng mức giảm 7,9%. Cùng với đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng bị điều chỉnh giảm 14,5 tỷ đồng, xuống còn 260,1 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 5,2% so với số liệu trên báo cáo tài chính công ty tự lập.

Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch này là do công ty điều chỉnh tăng chi phi tài chính sau kiểm toán, mà cụ thể là chi phí lãi vay, và đánh giá lại tài sản công ty con tăng chi phí tài chính.

Trên BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Vocarmex thể hiện, doanh thu cả năm đạt 4.357 tỷ đồng, không thay đổi so với số liệu công ty tự lập. Trong đó chỉ tiêu chi phí tài chính đã bị điều chỉnh tăng hơn 22 tỷ đồng, lên 54,8 tỷ đồng so với trước kiểm toán. 

Bên cạnh đó, chỉ tiêu Thuế TNDN hoãn lại được điều chỉnh giảm 8 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập là nguyên nhân dẫn đến chênh lệch LNST sau kiểm toán chỉ giảm 14,5 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Các chỉ tiêu khác không có nhiều thay đổi so với báo cáo công ty tự lập.

Vocarimex (VOC) điều chỉnh giảm 14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán - Ảnh 2.

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên