MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vocarimex (VOC): Kế hoạch lãi năm 2020 đi ngang ở mức 243 tỷ đồng

Vocarimex đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 tăng trưởng gần 14% lên 2.910 tỷ đồng.

Ngày 26/6 tới đây Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex – mã chứng khoán VOC) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2019

Năm 2019 Vocarimex đạt 2.547 tỷ đồng doanh thu, giảm 41,5% so với năm 2018 nhưng vẫn hoàn thành và vượt 6,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 242 tỷ đồng, giảm 6,9% so với cùng kỳ và vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 245 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Vocarimex dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành hơn 146 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%. Số cổ tức này đã được chi trả trong tháng 6/2020.

Vocarimex (VOC): Kế hoạch lãi năm 2020 đi ngang ở mức 243 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020 Vocarimex đặt mục tiêu đạt 2.910 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 13,86% so với doanh thu thực hiện năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế đi ngang với 243 tỷ đồng.

Tính riêng quý 1/2020 vừa qua Vocarimex đạt hơn 767 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 22,5% so với quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 66 tỷ đồng.

Thanh Mai

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên