TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu không lỗ thêm trong nửa cuối năm 2016

 • Năm 2016 đặt mục tiêu 5.800 tỷ doanh thu, lỗ 1.200 tỷ
  07:42 08/09/2016

  Ngày 7/9, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HAG) đã công bố các nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ tổ chức vào ngày 15/9 tới đây.

  Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HAGL dự kiến đạt doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 5.838 tỷ đồng và 737 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

  - Ngành chăn nuôi:

  + Bò thịt: Tập đoàn dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 100.000 con trong năm 2016 góp phần mang lại doanh thu khoảng 3.063 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 346 tỷ đồng.

  + Bò sữa: Với tổng đàn bò sữa hiện nay 7.500 con, dự kiến năm 2016 sẽ cung cấp khoảng 24 triệu lít sữa tươi góp phần mang lại doanh thu khoảng 302 tỷ đồng và lợi nhuận gộp bằng không.

  - Ngành trồng trọt:

  + Mía đường: Công ty tiêu thụ được 31.477 tấn đường, góp phần mang lại doanh thu 370 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 116 tỷ đồng.

  + Cao su: Trong năm 2016 diện tích khai thác 4.403 ha, dự kiến thu được 5.265 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 127 tỷ đồng và lỗ 59 tỷ đồng.

  + Bắp: Sản lượng tiêu thụ 26.927 tấn mang lại doanh thu 136 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 69 tỷ đồng.

  - Ngành bất động sản tại Myanmar:

  Cuối năm 2016, HAGL phấn đấu đạt tỷ lệ cho thuê của Cao ốc Văn phòng là 80%, Trung tâm Thương mại tăng lên gần 100% và công suất phòng Khách sạn 5 sao đạt 70%, dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 950 tỷ đồng.

  - Các ngành khác: bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ khoảng 889 tỷ đồng.

  Về lợi nhuận, HAGL đặt mục tiêu cả năm lỗ sau thuế 1.191 tỷ đồng, tức đúng bằng mức lỗ của nửa đầu năm 2016. Như vậy công ty dự kiến lợi nhuận của nửa cuối năm 2016 bằng 0.

  Tờ trình Đại hội

 • Thanh lý các dự án thủy điện tại Lào
  07:41 08/09/2016

  Kế hoạch đầu tư năm 2016:

  - Ngành bất động sản tại Myanmar: trong năm 2016, HAGL chuẩn bị xây dựng giai đoạn II. Giai đoạn II của dự án bao gồm 2 cao ốc văn phòng cho thuê và 5 cao ốc căn hộ bán hoặc cho thuê.

  - Ngành nông nghiệp: tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su và cọ dầu. Đến cuối năm 2015, HAGL đã trồng được diện tích 38.428 ha cao su, 28.626 ha cọ dầu và 6.000 ha mía đường

  - Ngành thủy điện: Tập đoàn đang đàm phán với đối tác để thanh lý các dự án thủy điện 

  Nậm Kông 2 và Nậm Kông 3 tại Lào. Dự án Thủy điện Nậm Kông 2 đang được xây dựng và hoàn thiện còn dự án Nậm Kông 3 đang trong quá trình đầu tư xây dựng.

  - Các ngành khác: ngoài các ngành đã và đang hoạt động có hiệu quả như Bệnh viện, Khách sạn thì HAGL dự kiến sẽ triển khai trồng các loại cây ăn trái tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm tận dụng lợi thế quỹ đất còn dôi dư của Công ty.

 • Không chia cổ tức 15% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua
  07:40 08/09/2016

  HAGL nhận định do diễn biến giá cổ phiếu không được thuận lợi nên việc phát hành tăng thêm nguồn cung cổ phiếu sẽ không mang lại lợi ích cho cổ đông, Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua việc không thực hiện chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

  Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu không lỗ thêm trong nửa cuối năm 2016 - Ảnh 1.

  Biến động giá cổ phiếu HAG trong 1 năm

 • Sáp nhập các công ty con thuộc Công ty An Phú
  07:39 08/09/2016

  1. Đối với các khoản vay

  Về nghiệp vụ cho vay đối với các bên liên quan, các nghiệp vụ này thực hiện trên cơ sở phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tái cấu trúc Tập đoàn. Hội đồng Quản trị HAGL xin ý kiến Đại hội thông qua việc Công ty đã cấp các khoản vay cho các bên có liên quan được nhấn mạnh của Kết luận kiểm toán tại báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2015 và BCTC hợp nhất bán niên năm 2016 được soát xét.

  Đồng thời nhằm giảm các khoản nợ phải thu của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú tại Công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội phê duyệt chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

  2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016

  Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và quản lý tài chính tập trung. Trong đó, Công ty mẹ đóng vai trò là đơn vị chuyên thu xếp và điều phối vốn (bao gồm cả vốn vay) cũng như điều tiết nguồn lợi nhuận thu được từ các Công ty con để đảm bảo tất cả các Công ty con trong Tập đoàn đều có đủ vốn để hoạt động và đảm bảo cho dòng tiền của toàn Tập đoàn được cân bằng.

  Vì vậy Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phé thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

 • Xây dựng đề án tái cấu trúc giai đoạn 2016-2016
  07:38 08/09/2016

  Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng và phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Giai đoạn 2016 – 2026) nhằm làm cơ sở để các tổ chức tín dụng cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên