Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 1.

Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 2.

Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 3.

Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 4.

Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 5.

Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 6.

Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 7.

Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 8.

Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 9.

Năm đầu tiên trong Nhà Trắng của tổng thống Trump: Những con số kỷ lục đập tan tranh cãi - Ảnh 10.

Hải Võ
Bạch Quả
Theo Trí Thức Trẻ20/01/2018

Trở lên trên