TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới

01-08-2019 - 16:15 PM | Tài chính quốc tế

Công ty nghiên cứu Wealth-X vừa công bố xếp hạng những trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới.

Theo định nghĩa của Wealth-X, người siêu giàu (ultra high net worth - UHNW) là những người sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên.

Dưới đây là 20 trường top đầu thế giới về số lượng cựu sinh viên trở thành người siêu giàu:

20. University of California, Los Angeles

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 277

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 140 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.945

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 375 tỷ USD

19. INSEAD

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 2.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 174

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 107 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.965

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 356 tỷ USD

18. University of Michigan

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 3.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 281

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 282 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.970

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 691 tỷ USD

17. University of Notre Dame

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 4.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 316

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 61 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.085

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 179 tỷ USD

16. Princeton University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 5.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 309

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 496 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.180

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.1 nghìn tỷ USD

15. The University of Texas at Austin

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 6.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 332

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 185 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.195

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 463 tỷ USD

14. Cornell University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 7.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 299

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 179 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.245

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 483 tỷ USD

13. University of Oxford

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 8.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 218

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 120 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.290

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 349 tỷ USD

12. University of California, Berkeley

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 9.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 295

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 249 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.385

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 760 tỷ USD

11. Yale University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 10.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 358

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 311 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.400

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 777 tỷ USD

10. University of Chicago

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 11.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 326

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 286 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.405

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 707 tỷ USD

9. University of Southern California

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 12.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 319

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 188 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.645

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 548 tỷ USD

8. Northwestern University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 13.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 365

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 145 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.725

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 389 tỷ USD

7. University of Cambridge

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 14.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 259

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 115 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.760

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 390 tỷ USD

6. Massachusetts Institute of Technology

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 15.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 351

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 380 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.785

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 990 tỷ USD

5. New York University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 16.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 456

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 279 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 3.380

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 712 tỷ USD

4. Columbia University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 17.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 516

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 621 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 3.925

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,5 nghìn tỷ USD

3. University of Pennsylvania

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 18.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 744

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 731 tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 5.575

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,8 nghìn tỷ USD

2. Stanford University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 19.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 775

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 1,1 nghìn tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 5.580

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 2,9 nghìn tỷ USD

1. Harvard University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 20.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 1.830

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 1,9 nghìn tỷ USD

Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 13.650

Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 4,8 nghìn tỷ USD.

Theo Thăng Điệp

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên