TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

3 công ty chứng khoán top 10 thị trường bị VSD khiển trách do nhiều lần sửa lỗi giao dịch

3 công ty chứng khoán top 10 thị trường bị VSD khiển trách do nhiều lần sửa lỗi giao dịch

3 công ty chứng khoán gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC-mã chứng khoán HCM), Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã chứng khoán: SSI), Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) đã nhiều lần sửa lỗi giao dịch trong tháng 12/2016.

Ngày 12/01/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ra 3 quyết định về việc khiển trách 3 công ty chứng khoán lớn do đã nhiều lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán. Cụ thể:

Khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC-mã chứng khoán HCM) do trong tháng 12/2016 đã có 7 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

Khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã chứng khoán: SSI) do trong tháng 12/2016 đã có 10 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

Khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) do trong tháng 12/2016 đã 4 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên sàn UpCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VSD yêu cầu các công ty chứng khoán nêu trên có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế các sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Hải An

Theo Trí thức trẻ