TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Asean Deep Value Fund kiện, tòa án yêu cầu Apec Invest dừng nhiều nội dung trong nghị quyết ĐHCĐ

12-12-2017 - 15:56 PM | Doanh nghiệp

Asean Deep Value Fund kiện, tòa án yêu cầu Apec Invest dừng nhiều nội dung trong nghị quyết ĐHCĐ

Đây là quyết định được đưa ra sau khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét đơn yêu cầu của Asean Deep Value Fund.

Sau khi xem xét đơn của Asean Deep Value Fund yêu cầu “hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐ” đối với người có nghĩa vụ liên quan đối với CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Apec Investment – mã chứng khoán API), Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội nhận thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng thực hiện 1 phần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là cần thiết để đảm bảo cho việc giải quyết vụ việc và thuộc trường hợp không phải áp dụng biện pháp bảo đảm.

Do vậy, cùng ngày 29/11, Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội đã quyết định thi hành án chủ động đối với CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Apec Investment – mã chứng khoán API).

Theo đó quyết định buộc Apec Investments dừng thực hiện 1 phần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 15/6/2017 cho đến khi có quyết định khác của Tòa án đối với vụ việc “Yêu cầu hủy Nghị quyết ĐHCĐ” nêu trên về các nội dung tạm dừng thực hiện như sau:

“Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017;

Điều 3: Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát;

Điều 5: Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017;

Điều 6: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017;

Điều 7: Thông qua phương án thưởng cho Ban điều hành năm 2017;

Điều 8: Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 9: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 10: thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017;

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn đề nghị của nhóm cổ đông về việc bổ sung nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2017;

Như vậy trong 11 điều của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, chỉ 2 điều được thực hiện. Những điều được thực hiện bao gồm:

Điều 1: Thông qua BCTC năm 2016 và BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Vĩnh Xuân

Theo Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên