TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bà Đặng Huỳnh Ức My và người liên quan muốn tăng sở hữu tại Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) lên 55%

10-10-2018 - 05:37 AM | Doanh nghiệp

Bà Đặng Huỳnh Ức My và người liên quan muốn tăng sở hữu tại Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) lên 55%

Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) cũng dự chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi với mức giá thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược.

HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT) vừa công bố các nội trình đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Thứ nhất, Công ty dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2016-2017 với tỷ lệ 6%, thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Cùng với đó, Công ty cũng xin ý kiến về phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017-2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4%, dự kiến tiến hành trước ngày 31/12/2018. Nguồn chi trả cổ tức tiền mặt và phát hành sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán gần nhất của Công ty.

Thứ ba, SBT cũng dự chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi với mức giá thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược. Mục đích gọi vốn từ đợt phát hành là tái tài trợ khoản đầu tư nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu, đầu tư cơ giới hóa.

Chi tiết, số lượng cổ phần chào bán dự kiến không quá 10% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán, tức tối đa 56 triệu cổ phiếu. Thời gian ưu đãi cổ tức là 6,5 năm kể từ ngày phát hành. Trong đó, mức cổ tức, thời điểm, cùng một số khoản mục liên quan sẽ được ủy quyền cho HĐQT SBT quyết định.

Bà Đặng Huỳnh Ức My và người liên quan muốn tăng sở hữu tại Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) lên 55% - Ảnh 1.

Vấn đề cuối cùng, SBT trình cổ đông phê duyệt việc bà Đặng Huỳnh Ức My và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 55% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thời gian việc nhận chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nội dung này được cổ đông thông qua.

Hiện tại, bà My đang nắm giữ 5,84% vốn điều lệ của SBT. Các bên liên quan là bà Huỳnh Bích Ngọc, sở hữu 0,94% và CTCP Đầu tư Thành Thành Công nắm 22,17% vốn điều lệ.

Trên thị trường, cổ phiếu SBT đang tăng khá tốt, chốt phiên 9/10 tại mức 20.600 đồng/cp.

Bà Đặng Huỳnh Ức My và người liên quan muốn tăng sở hữu tại Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) lên 55% - Ảnh 2.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên