TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bộ Tài chính thông tin chính thức về "thanh lý 264 xe công, thu về 390 triệu đồng"

Bộ Tài chính thông tin chính thức về "thanh lý 264 xe công, thu về 390 triệu đồng"

Trong thông báo phát đi chiều nay (30/6), Bộ Tài chính khẳng định con số 390 triệu đồng phải được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 xe ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý.

Theo đó, Bộ Tài chính khẳng định thông tin thanh lý 264 xe ô tô công thu về 390 triệu đồng là không chính xác.

Thông tin cụ thể hơn, cơ quan quản lý tài sản công của Nhà nước cho biết, tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 17/6/2016, trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước, khối Bộ, ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện điều chuyển 20 xe ô tô với tổng nguyên giá 12,33 tỷ đồng cho các Bộ, ngành địa phương có nhu cầu sử dụng theo quy định.

Đồng thời, thực hiện thanh lý 264 xe ô tô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng; với giá trị còn lại 0,39 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thì các tài sản công phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Giá trị tài sản hạch toán trên sổ sách kế toán gồm: Nguyên giá tài sản là giá khi mua mới. Giá trị còn lại của tài sản là giá trị đã được trừ hao mòn lũy kế của thời gian thực tế đã sử dụng để hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Giá trị còn lại của tài sản sẽ giảm dần và bằng không (0) khi tài sản đã hết thời hạn sử dụng.

Như vậy, theo chế độ hiện hành quy định tại Thông tư số 162, xe ô tô có thời hạn sử dụng là 15 năm, mức hao mòn 1 năm là 6,7%. Còn theo quy định tại Điều 25, 26 Nghị định số 52 của Chính phủ thì xe ô tô đủ điều kiện thanh lý khi đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định của chế độ mà không thể tiếp tục sử dụng, thì sẽ quyết định thanh lý.

Theo đó, việc tổ chức thanh lý xe ô tô do các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Việc bán thanh lý xe ô tô được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá.

Như vậy, giá bán thanh lý xe ô tô là giá thị trường tại thời điểm bán. Số tiền thu được từ bán thanh lý xe ô tô của các cơ quan nhà nước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Từ những thông tin trên, Bộ Tài chính cho rằng việc thanh lý 264 xe ô tô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng; giá trị còn lại 0,39 tỷ đồng” thì giá trị 0,39 tỷ đồng phải được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 xe ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý 264 xe ô tô này.

Do đó, thông tin: “Thanh lý 264 xe ô tô công thu về 390 triệu đồng” là thông tin không chính xác theo khẳng định của Bộ Tài chính.

An Ngọc

Theo Trí thức trẻ

Từ Khóa:
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM