TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cát Lợi (CLC): Năm 2016 lãi 112 tỷ đồng, EPS đạt 8.513 đồng

19-01-2017 - 10:04 AM | Doanh nghiệp

Cát Lợi (CLC): Năm 2016 lãi 112 tỷ đồng, EPS đạt 8.513 đồng

Kết thúc năm 2016 Cát Lợi (CLC) đã hoàn thành vượt 7% kế hoạch doanh thu và vượt 76,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố BCTC quý 4 và cả năm 2016 với con số lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, riêng quý 4/2016 doanh thu thuần đạt 508,2 tỷ đồng giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lãi gộp đạt hơn 84 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ 2015. Sau khi trừ các khoản chi phí CLC đạt 35,5 tỷ đồng LNST tăng 18% so với quý 4/2015 tương đương EPS đạt 2.712 đồng.

Lũy kế cả năm 2016, CLC đạt 1.817,5 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 3% so với cùng kỳ, LNST đạt 111,6 tỷ đồng tăng gần 10% so với năm 2015 tương đương EPS đạt 8.513 đồng.

Được biết năm 2016, CLC đặt mục tiêu doanh thu 1.695 tỷ đồng và 80 tỷ đồng LNTT, cổ tức dự kiến 25% có thể bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Với kế hoạch này kết thúc năm 2016 công ty đã hoàn thành vượt 7% kế hoạch doanh thu và vượt 76,5% kế hoạch LNTT.

Tính đến 31/12/2016, CLC có 663 tỷ đồng tài sản ngắn hạn tăng 6% so với đầu kỳ trong đó hàng tồn kho ở mức 466,8 tỷ đồng chiếm 70,4% trong tổng tài sản ngắn hạn. Nợ phải trả là 403,55 tỷ đồng trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn chiếm 51,6% trong tổng nguồn vốn.

Quốc Hoàn

Theo InfoNet/HSX