TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cấp sổ đỏ cho đất có vi phạm trước ngày 1/7/2014: Xem xét từng trường hợp

06-08-2014 - 08:44 AM |

Cấp sổ đỏ cho đất có vi phạm trước ngày 1/7/2014: Xem xét từng trường hợp

Việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc do lấn, chiếm từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2014 chỉ được xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20-6-2014, ban hành "Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ…".

Sở Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu nội dung "Việc xử lý, cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014" như sau:

1. Việc xử lý, cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014 thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ.

2. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì xử lý như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai 2013 thì được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này (Điều 19, quy định nêu trên) thì UBND cấp huyện chỉ đạo rà soát, xử lý, xét cấp giấy chứng nhận đối với từng trường hợp cụ thể.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức quy định tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20-6-2014 của UBND thành phố; diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất.

4. Người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2 Điều này (Điều 19, quy định nêu trên) mà không có tranh chấp thì được công nhận và cấp giấy chứng nhận như sau:

a) Trường hợp thửa đất có nhà ở thì diện tích đất ở được công nhận và cấp giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18 Quy định nêu trên.

b) Trường hợp thửa đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở thì được công nhận và cấp giấy chứng nhận theo quy định tại điểm b Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 18 Quy định nêu trên.

c) Đối với phần diện tích đất đang sử dụng được xác định là đất nông nghiệp thì được công nhận và cấp giấy chứng nhận theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 18 Quy định nêu trên.

d) Người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quy định tại khoản này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 46, Khoản 2 Điều 47 và Điều 49 Quy định nêu trên.

5. Việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc do lấn, chiếm từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2014 chỉ được xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể sau khi đã thanh tra, kiểm tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân lấn chiếm và để xảy ra lấn, chiếm theo quy định của pháp luật.

>>>"Không phát hiện trường hợp nào chạy chọt sổ đỏ"

Theo Lê Thanh Nam
Trưởng phòng Đăng ký thống kê đất đai - Sở TN&MT Hà Nội

ngatt

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên