TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đề xuất ban hành khung giá đất chi tiết 8 vùng kinh tế

15-01-2014 - 14:49 PM |

Đề xuất ban hành khung giá đất chi tiết 8 vùng kinh tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Căn cứ nguyên tắc và phương pháp định giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 6 của năm trước liền kề năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng giá đất. Khung giá đất quy định mức giá tối thiểu và tối đa của từng loại đất, theo từng loại xã đồng bằng, trung du, miền núi của từng vùng kinh tế và theo từng loại đô thị.

Khung giá mới quy định chi tiết 8 vùng kinh tế, mỗi vùng kinh tế lại được phân theo 3 vùng theo 3 loại xã đồng bằng, miền núi trung du trong khi pháp luật hiện hành chỉ quy định 3 vùng theo 3 loại xã.

Dự thảo lần này quy định khung giá đất ở tại đô thị theo 2 nhóm là đô thị đặc biệt và các đô thị còn lại đồng thời tách riêng khung giá đất trồng lúa, trồng cây hàng năm khác từ khung giá đất trồng cây hàng năm.

Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể các khung giá đất như: Khung giá đất trồng lúa; Khung giá đất trồng cây hàng năm khác; Khung giá đất trồng cây lâu năm; Khung giá đất rừng sản xuất; Khung giá đất nuôi trồng thủy sản; Khung giá đất làm muối; Khung giá đất ở tại nông thôn; Khung giá đất ở tại đô thị loại đặc biệt; Khung giá đất ở tại các đô thị từ loại 1-5; Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn; Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị loại đặt biệt; Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại các đô thị từ loại 1-5.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất quy định cụ thể về việc xây dựng và ban hành bảng giá đất. Theo đó, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) xây dựng, ban hành bảng giá đất tại địa phương định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ. Năm đầu kỳ ban hành, công bố bảng giá đất vào ngày 1/1/2015.

Thanh Ngà

ngatt

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên