TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Công ty Khử trùng Việt Nam (VFG) sẽ thưởng đậm cho ban điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017

17-04-2017 - 07:34 AM | Doanh nghiệp

Công ty Khử trùng Việt Nam (VFG) sẽ thưởng đậm cho ban điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017

Mức khen thưởng cho HĐQT là 8% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017. Mức khen thưởng cho ban điều hành là 12% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Tại Đại hội cổ đông thường niên, công ty đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với doanh thu 2.428 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 146,3 tỷ đồng và chia cổ tức 25%.

Năm 2017, công ty đặt kế hoạch tăng trưởng nhẹ cả về doanh thu và lợi nhuận với con số đạt được dự kiến là 2.500 tỷ đồng và 150 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2017 dự kiến là 20%.

Đại hội cổ đông cũng thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10:3 tức mỗi 10 cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và từ quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2017, thù lao HĐQT bằng 1,2% lợi nhuận sau thuế năm 2017, việc phân bổ cho từng thành viên do HĐQT quyết định. Quỹ lương của ban kiểm soát là 560 triệu đồng. Thù lao của HĐQT năm 2016 cũng là 1,2% lợi nhuận sau thuế năm 2016 tương đương 1,75 tỷ đồng.

Mức khen thưởng cho HĐQT là 8% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017. Mức khen thưởng cho ban điều hành là 12% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Năm 2016, công ty trích 20% số vượt lợi nhuận sau thuế so với năm 2015 với tổng số tiền 1,43 tỷ đồng để khen thưởng.

Nam Hà

Theo InfoNet/HSX

Trở lên trên