TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

AAA: 8/1/2013 GDKHQ ĐHCĐ thường niên 2013

26-12-2012 - 08:12 AM | Doanh nghiệp

AAA: 8/1/2013 GDKHQ ĐHCĐ thường niên 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến tháng 2 năm 2013

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AAA của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2013

3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết

 - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến tháng 2 năm 2013

 - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông

 - Nội dung họp:

+ Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty;

+ Các vấn đề khác có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

thunm

Theo Trí thức trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên