TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BBT: Hủy họp Đại hội cổ đông bất thường

06-01-2009 - 16:16 PM | Doanh nghiệp

BBT: Hủy họp Đại hội cổ đông bất thường

Đại hội cổ đông đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã không thể diễn ra do không đủ 65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến 15h5 ngày 6/1/2008, có 158 cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) chiếm 56,41% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 3.858.340 cổ phần.
 
Như vậy theo khoản 1 điều 102 Luật doanh nghiệp (2005) thì khi số lượng cổ phần biểu quyết không đủ 65% nên BBT không thể tiến hành Đại hội cổ đông bất thường.
 
Chiểu theo khoản 2 điều 102 Luật doanh nghiệp, sau 30 ngày kể từ ngày 6/1, CTCP Dệt May Gia Định phải tổ chức lại Đại hội cổ đông bất thường. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 
Ông Lê Đông Triều, Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Gia Định (cổ đông chiếm 30% số lượng cổ phần của Bông Bạch Tuyết), người ký tên trong văn bản triệu tập cuộc họp đại hội cho biết : "Tôi rất tiếc khi đại hội cổ đông bất thường không thể được tiến hành do không đủ số lượng cổ phần để tiến hành đại hội."
 
Một thành viên có trách nhiệm lập biên bản cuộc họp (thuộc thành phần Dệt May Gia Định ) của phân trần: "Bông Bạch Tuyết có nhiều cổ đông nhỏ không đến dự nên chưa đủ tỷ lệ 65%". 
 
"Đại hội bất thường lần 2 với con số 56,41% số cổ phần tham gia như lần này thì chắc sẽ không bị hoãn " - ông này cho biết.
 
Đúng ra, theo kế hoạch, Công ty dệt may Gia Định cổ đông lớn công ty BBT thông báo triệu tập đại hội cổ đông bất thường vào hồi 14h ngày 6/1/2009.

Buổi họp sẽ thông qua nội dung việc hủy niêm yết cổ phiếu BBT trên SGDCK Tp.HCM và thông qua phương án củng cố, tái cấu trúc và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất công ty.

Đồng thời, Đại hội cổ đông cũng sẽ xin ý kiến thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa điều lệ công ty và bãi nhiễm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của một số thành viên Hội đồng quản trị.

Các tờ trình được đơn vị tổ chức đại hội, công ty Dệt may Gia Định, trình đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua:


  1. Thông qua phương án khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.
  2. Ủy quyền điều chỉnh sửa điều lệ theo quyết định 15/2007/QĐBTC cho HĐQT
  3. Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Tiến Phước (chủ tịch HĐQT công ty BBT)
  4. Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Tạ Xuân Thọ (tổng giám đốc công ty BBT)
  5. Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Tâm Anh (phó tổng giám đốc công ty BBT)
  6. Không chấp nhận tư cách thành viên HĐQT đối với ông Ngô Văn Hiền (thành viên HĐQT công ty BBT)
  7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
  8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát   


Huỳnh Duy - V.Minh

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên