TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cơ khí Điện Lữ Gia chốt quyền nhận cổ phiếu từ NVCSH tỷ lệ 2:1

08-08-2014 - 08:58 AM | Doanh nghiệp

Cơ khí Điện Lữ Gia chốt quyền nhận cổ phiếu từ NVCSH tỷ lệ 2:1

Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (LGC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014

Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

-Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên