TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Công ty Cổ phần Tài chính Giáo dục (EFI): Chủ tọa xé Biên bản họp Hội đồng quản trị

17-08-2015 - 20:20 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tài chính Giáo dục (EFI): Chủ tọa xé Biên bản họp Hội đồng quản trị

Việc ông Huỳnh Bá Vân tiêu hủy tài liệu của EFI được cho là hành động coi thường các thành viên HĐQT, các nhóm cổ đông lớn, Ban kiểm soát, coi thường tất cả các cổ đông của Công ty.

Từ 26/2/2015, Công ty EFI khuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT nhưng cho đến nay vẫn chưa được khắc phục. Ngày 28/7/2015, HĐQT của EFI tổ chức họp theo yêu cầu của các cổ đông lớn bàn về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cuộc họp đã được ghi biên bản đầy đủ. Tuy nhiên, khi Biên bản cuộc họp được thông qua và đã được các thành viên tham dự phiên họp ký vào, ông Huỳnh Bá Vân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc EFI đã tự tay xé toạc, tiêu hủy Biên bản họp HĐQT trước sự ngỡ ngàng của các thành viên tham dự.

Theo tài liệu vụ việc, cuộc họp HĐQT được tiến hành trên cơ sở yêu cầu của 02 nhóm cổ đông lớn của EFI tại các văn bản số 445/TB-2015 của nhóm cổ đông Cty CP kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam và Quỹ đầu tư Americal LLC, và văn bản số 1107/TB-NXBGDVN ngày 15/7/2015 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) về việc yêu cầu HĐQT của EFI tiến hành triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tham gia cuộc họp có đầy đủ 4 thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Cty. Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và xin ý kiến các thành viên HĐQT về việc HĐQT có đứng ra triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của các nhóm cổ đông hay không? Đặc biệt ông Huỳnh Bá Vân và bà Nguyễn Thị Hồng Điệp đang là đại diện phần vốn Nhà nước của chính cổ đông lớn NXBGDVN, văn bản số 1107/TB-NXBGDVN ngày 15/7/2015 của NXBGDVN yêu cầu HĐQT của EFI tiến hành triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT cũng chính là thông điệp chỉ đạo người đại diện vốn thực hiện nhiệm vụ của mình.

Văn bản của HNX nhắc nhở EFI tổ chức và bầu lại thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT

Văn bản của HNX nhắc nhở EFI tổ chức và bầu lại thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT

Các thành viên có ý kiến như sau: ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Mạnh Hùng đồng ý việc HĐQT có trách nhiệm sớm đứng ra tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và đồng ý ủy quyền cho ông Huỳnh Bá Vân thay mặt HĐQT ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc chuẩn bị triệu tập và tổ chức Đại hội. Trường hợp ông Huỳnh Bá Vân không nhận ủy quyền thì 02 thành viên này đồng ý phương án cả 04 thành viên HĐQT cùng ký vào các văn bản chuẩn bị thủ tục để tiến hành triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT theo yêu cầu của các nhóm cổ đông lớn.

Ông Huỳnh Bá Vân và bà Nguyễn Thị Hồng Điệp đồng ý tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhưng ràng buộc điều kiện tiên quyết là HĐQT của EFI phải bầu ra Chủ tịch HĐQT tạm thời rồi mới tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ bất thường. Ông Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Mạnh Hùng đã giải thích rõ ràng việc không thể bầu Chủ tịch HĐQT tạm thời vì nội dung này HĐQT đã không thể thống nhất được trong suốt 5 tháng qua và không muốn bàn thêm vì HĐQT đang khuyết 1 thành viên, và đây cũng chính là lý do mà EFI phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để ổn định tổ chức bộ máy quản trị Cty, chỉ khi đã bầu bổ sung đủ 5 thành viên HĐQT thì mới bầu Chủ tịch HĐQT. Do vậy, hội nghị không đi đến kết luận cho việc tổ chức triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ý kiến của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tham dự cuộc họp đã được Thư ký Cty ghi chép đầy đủ, thể hiện đúng nội dung cuộc họp, đã được ký bởi chữ ký của Trưởng ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Cty và 2 thành viên HĐQT là ông Tuấn Anh và ông Mạnh Hùng. Còn lại ông Huỳnh Bá Vân và bà Nguyễn Thị Hồng Điệp sau đó đã từ chối ký vào Biên bản cuộc họp với những nội dung mà chính ông Vân và bà Điệp đã đọc lại và thông qua trước đó.

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép ông Huỳnh Bá Vân nghỉ hưu từ 01/5/2014

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép ông Huỳnh Bá Vân nghỉ hưu từ 01/5/2014

Ông Vân yêu cầu chỉnh sửa lại nội dung biên bản theo hướng ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Mạnh Hùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi phản đối bầu Chủ tịch HĐQT tạm thời, dẫn tới việc HĐQT không tổ chức ĐHĐCĐ theo yêu cầu của các cổ đông lớn. Trước sự việc diễn biến như vậy, các thành viên tham dự cuộc họp đã phản đối yêu cầu của ông Vân vì cho rằng không phản ánh đúng nội dung tinh thần cuộc họp và ý kiến của các thành viên đã nêu trong cuộc họp. Trước việc bị phản đối, ông Vân đã lớn tiếng với một số thành viên dự họp và tự tay xé bỏ, tiêu hủy Biên bản cuộc họp đã được các thành viên tham gia cuộc họp ký trước đó.

Do Biên bản cuộc họp HĐQT đã bị ông Huỳnh Bá Vân tiêu hủy nên EFI không có tài liệu phục vụ việc công bố thông tin khi xảy ra các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị Cty theo như quy định tại Điều 8 Thông tư 52/2012-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính.

Việc ông Huỳnh Bá Vân tiêu hủy tài liệu của EFI được cho là hành động coi thường các thành viên HĐQT, các nhóm cổ đông lớn, Ban kiểm soát, coi thường tất cả các cổ đông của Cty. Bên cạnh đó, việc làm này còn có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Điều lệ EFI, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và nhiều quy định hiện hành khác.

Trước đó, báo chí- truyền thông đã từng đưa tin: Từ 26/02/2015, EFI bị khuyết một thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Chủ tịch HĐQT nhưng chưa được EFI chỉ định hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhằm ổn định tổ chức, dù đã bị cơ quan quản lý Nhà nước có văn bản nhắc nhở; đã bước sang giữa Quý III/2015 nhưng EFI vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014 cũng như thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Điều đặc biệt, Ban Giám đốc của EFI đã tự ý mua hơn 180.000 cổ phiếu có mã chứng khoán EID (tổ chức có liên quan đế cổ đông lơn NXBGDVN) khi chưa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 mà lại dựa vào kế hoạch được cổ đông thông qua cho năm tài chính 2014, có những dấu hiệu của việc “cố ý làm trái”. Các vấn đề này đang gây bức xúc cho nhiều cổ đông EFI và dư luận người đầu tư.

Việc ông Huỳnh Bá Vân đã nghỉ hưu từ ngày 01/5/2014 theo Quyết định số 1318/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không còn là cán bộ công chức, viên chức Nhà nước thuộc NXBGDVN quản lý. Tuy nhiên, cho đến hiện nay ông Vân vẫn đang đương nhiên là đại diện phần vốn góp Nhà nước của NXBGDVN tại EFI đồng thời giữ các chức vụ chủ chốt trong Cty EFI. Mặc dù sự việc đã được cơ quan ngôn luận phản ánh nhưng chưa có cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan quản lý TTCK nào chính thức có ý kiến.

Theo PV

Kinh doanh và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên