TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ĐHCĐ bất thường SJS: Ông Đỗ Văn Bình đã dành được 1 ghế trong Thành viên HĐQT

16-04-2012 - 11:40 AM | Doanh nghiệp

ĐHCĐ bất thường SJS: Ông Đỗ Văn Bình đã dành được 1 ghế trong Thành viên HĐQT
Ảnh: ĐTCK

Sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ của Sudico có 74,8% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, nên Đại hội được tổ chức theo đúng Luật.

Ngày 16/4, Ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SJS) đã tiến hành tổ chức ĐHCĐ bất thường.

Theo Ban kiểm phiếu, sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ của Sudico có 74,8% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, nên Đại hội được tổ chức theo đúng Luật.

Biên bản kiểm phiếu bầu chủ tọa Đại hội, sau khi kiểm phiếu Đại hội đã tán thành Ban chủ tọa với tỷ lệ 92,7%, Ông Hồ Sỹ Hùng là chủ tọa Đại hội.

Một số cổ đông có ý kiến về tính hợp pháp của việc tổ chức Đại hội bất thường này như Cổ đông Lê Thị Tú, được ủy quyền của cổ đông Lưu Ngọc Dũng.

Lý do đưa ra:

-Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2011, không còn phù hợp với thời điểm này.

-Đưa ra miễn nhiệm bổ nhiệm ông Vi Việt Dũng, đúng điều lệ hay không hợp lệ?

Cuộc họp HĐQT, có 5 đồng chí HĐQT, theo Luật 4/5 dự họp là được tổ chức. Bổ nhiệm, miễn nhiệm ông Vi Việt Dũng có 3/5 Thành viên HĐQT ký là đúng.

Ông Hồ Sỹ Hùng –Chủ tọa Đại hội, việc triệu tập Đại hội của Ban kiểm soát là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ. Sau khi Ban kiểm soát đã có hồ sơ gửi lên Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở GD chứng khoán để tổ chức. Tập đoàn Sông Đà có ý kiến và Ban kiểm soát cùng với TĐ Sông Đà sẽ chịu trách nhiệm về tính pháp lý của việc tổ chức Đại hội này.

Đại hội thông qua nội dung, và quy chế tổ chức, quy chế miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, bầu lại Ban Kiểm soát Đại hội. Kết quả tán thành 91,92%, không tán thành 0,014%, không có ý kiến 0,08%.

Ông Hồ Sỹ Hùng, TĐ là cổ đông Nhà nước yêu cầu tổ chức Đại hội bất thường là hoàn toàn đúng đắn, hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ của Sudico

Ông Đỗ Văn Bình – Đại diện cổ đông cá nhân mới đầu tư 15,79 triệu cổ phần cho biết các cổ đông cũng như tôi rất trăn trở. Trước khi đầu tư tôi cũng có nghiên cứu SJS, có tiềm năng.

Gần đây, thị trường bất động sản khó khăn dẫn đến nhiều công ty BĐS gặp khó khăn trong đó có Sudico. Tuy nhiên, SJS như là một con “hổ” nằm im, cần phải đánh thức dậy. Vấn đề quan trọng là hoàn thiện bộ máy nhân sự để cho Công ty phát triển. Để Công ty phát triển, phải cơ cấu lại bộ máy nhân sự.

Vấn đề Đại hội hôm nay chỉ là vấn đề của nhân sự của SJS là chính.

Miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Tổng số cổ đông 72,6%, 139 phiếu, 103 phiếu

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm ông Phan Ngọc Diệp tỷ lệ tán thành 90,35%, 7,24% không tán thành, 1% không có ý kiến.

Miễn nhiệm Ông Vi Việt Dũng tỷ lệ tán thành 90,66% tán thành, không tán thành 7,28%, không có ý 0,89%

Miễn nhiệm Ông Đặng Hồng Quang tỷ lệ tán thành 91,53%, không tán thành 6,34%, không có ý kiến 0,9%.

Miên nhiệm Ban kiểm soát, tán thành 91,33%, không tán thành 6,34%, không có ý kiến 1,091%

Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tập đoàn Sông Đà đề cử ông Hồ Sỹ Hùng, ông Phạm Văn Viết

Nhóm cổ đông đề cử ông Đỗ Văn Bình

Tập đoàn Sông Đà đề cử bầu bổ sung Ban Kiểm soát gồm Nguyễn Văn Phúc, Hoàng Minh Thuận

Ông Nguyễn Ngọc Thắng Giám đốc Bộ phận tài chính Tập đoàn Đại Dương.

12h19': ĐHCĐ thông qua bầu cử 3 thành viên HĐQT mới gồm: Ông Hồ Sỹ Hùng, ông Phạm Văn Viết và ông Đỗ Văn Bình.

Kiều Thuật

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/SJS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên