TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Doanh nghiệp có thêm cơ hội được tái cơ cấu nợ, khoanh nợ

03-01-2014 - 14:37 PM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thêm cơ hội được tái cơ cấu nợ, khoanh nợ

NHNN sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng rà soát, phân loại nợ, đối tượng vay; thực hiện cơ cấu lại nợ, kể cả việc xem xét khoanh nợ trên cơ sở khả năng tài chính của tổ chức tín dụng.

Ngày 02/01/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 [Xem thêm: Chính phủ yêu cầu NHNN trình cơ chế khuyến khích các TCTD sáp nhập, hợp nhất].

Điểm đáng mừng là rất nhiều phương án để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đã được Nghị quyết này đưa ra.

Bản Nghị quyết cũng đã nhấn mạnh vấn đề xử lý nợ của doanh nghiệp. Theo tinh thần Nghị quyết số 01, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu theo Đề án đã được phê duyệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận vốn tín dụng, điều hành lãi suất cho vay phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa tổ chức tín dụng, người gửi tiền và khách hàng vay.

Ngoài ra, vấn đề tái cơ cấu lại nợ cũng sẽ được đưa ra. Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng rà soát, phân loại nợ, đối tượng vay; thực hiện cơ cấu lại nợ, kể cả việc xem xét khoanh nợ trên cơ sở khả năng tài chính của tổ chức tín dụng.

Doanh nghiệp cũng sẽ bớt khó khăn hơn khi chủ trương tiếp tục tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao được đưa ra. Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn phục vụ kịp thời cho Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên