TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

FBT: Kiểm toán nghi ngờ về khả năng có thể hoạt động liên tục

29-11-2010 - 17:27 PM | Doanh nghiệp

FBT: Kiểm toán nghi ngờ về khả năng có thể hoạt động liên tục

FBT có khoản lỗ lũy kế đã được kiểm toán tại ngày 30/6/2010 là 218,37 tỷ đồng và các khoản nợ phải trả ngắn hạn của công ty là 61,47 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre (FBT) thông báo kết quả kinh doanh kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng, FBT lỗ 62 tỷ đồng. So với mức lỗ 57,82 tỷ đồng cùng kỳ năm 2009 thì mức lỗ 6 tháng đầu năm 2010 của FBT tăng 4,18 tỷ đồng.

Đáng chú ý là kiểm toán viên đưa ra hàng loạt các điểm ngoại trừ. FBT có khoản lỗ lũy kế đã được kiểm toán là 218,37 tỷ đồng và các khoản nợ phải trả ngắn hạn của công ty là 61,47 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ hiện hữu một tình trạng không chắc chắn mang tính trọng yếu đến hoài nghi về khả năng công ty có thể hoạt động theo nguyên tắc liên tục hay không.

Về hàng tồn kho: Theo kiểm toán viên, do phương pháp tính giá hàng tồn kho không phù hợp nên lỗ lũy kế đến 31/12/2009 đã bị ghi thấp hơn một khoản là 79,61 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, số dư hàng tồn kho trên sổ sách của công ty đã bị ghi cao hơn một khoản là 41,08 tỷ đồng và lỗ lũy kế tại 30/6/2010 đã bị ghi thấp hơn 1 khoản là 48,2 tỷ đồng.

Khấu hao tài sản cố định: giá trị khấu hao lũy kế tại ngày 30/6/2010 bị ghi thấp hơn một khoản là 10,68 tỷ đồng.

Các khoản phải thu: Số dư thuần của các khoản phải thu tại 30/6/2010 đã bị ghi cao hơn một khoản là là 1,53 tỷ đồng tương ứng mức lỗ lũy kế bị ghi thấp một khoản tương ứng.

Các khoản trả trước ngắn hạn: Số dư các chi phí trả trước ngắn hạn tại 30/6/2010 bị ghi cao hơn 10,51 tỷ đồng và lỗ lũy kế ghi thấp khơn một khoản tương ứng.

 
Các khoản phải trả và các khoản chi phí trích trước: Số dư khoản mục này tại 30/6/2010 đã bị ghi thấp hơn 4,62 tỷ đồng tương đương lỗ lũy kế ghi thấp hơn 4,62 tỷ đồng...
 
 
T.Hương
Theo Báo cáo kiểm toán giữa niên độ của FBT


thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên