TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

FDG: Khả năng sẽ bị hủy niêm yết sau khi có BCTC kiểm toán năm 2013

19-11-2013 - 20:51 PM | Doanh nghiệp

FDG: Khả năng sẽ bị hủy niêm yết sau khi có BCTC kiểm toán năm 2013

Lỗ chưa phân phối tính đến thời điểm cuối tháng 9 của FDG gần chạm mức vốn điều lệ của công ty tại cùng thời điểm.

Ngày 14/11/2013, SGDCK Tp.HCM đã nhận được BCTC Hợp nhất Quý 3.2013 của Công ty Cổ phần Docimexco (Mã chứng khoán: FDG), theo đó vốn điều lệ của Công ty là 132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 9 tháng đầu năm 2013 là -95,26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/09/2013 là -126,36 tỷ đồng (-95,73%/vốn điều lệ).

Hiện nay, cổ phiếu FDG đang thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 09/04/2013. Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là -37,25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012 là -31,1 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và Mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Như vậy, nếu BCTC kiểm toán năm 2013 của Công ty có tổng số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2013 vượt  quá vốn điều lệ thực góp thì cổ phiếu FDG có khả năng bị hủy niêm yết theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán: “Chứng khoán bị huỷ bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: đ. Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên