TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GMD: Trong năm 2012 đã thanh lý TSCĐ, lãi gần 30 tỷ đồng

09-04-2013 - 17:37 PM | Doanh nghiệp

GMD: Trong năm 2012 đã thanh lý TSCĐ, lãi gần 30 tỷ đồng

Báo cáo hợp nhất của GMD thay đổi không đáng kể sau kiểm toán. Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán công ty mẹ đã nâng khoản LNST cả năm từ 26 tỷ đồng lên 37,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 11,4 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) công bố báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2012. 

Những chênh lệch trong việc ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán khiến lãi gộp sau kiểm toán của GMD đạt 455,6 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Tuy vậy, doanh thu tài chính giảm gần 5 tỷ đồng, cộng với sự tăng lên của các khoản mục chi phí hoạt động khiến lãi thuần của công ty năm 2012 chỉ còn 104 tỷ đồng, giảm hơn 6 tỷ đồng so với trước kiểm toán. 

Những thay đổi nói trên khiến LNST của cổ đông công ty mẹ sau kiểm toán đạt 103,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5 tỷ đồng so với báo cáo công ty tự lập.

Báo cáo kiểm toán đồng thời cho biết trong năm GMD đã thanh lý, nhượng bán một số tài sản cố định với khoản lãi được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh 29,7 tỷ đồng. 

Báo cáo hợp nhất của GMD thay đổi không đáng kể sau kiểm toán. Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán công ty mẹ đã nâng khoản LNST cả năm từ 26 tỷ đồng lên 37,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 11,4 tỷ đồng. 

Giải trình vấn đề này, GMD không cho biết nguyên nhân cụ thể, chỉ cho rằng do giảm giá vốn hàng bán 6,6 tỷ đồng, cùng với việc tăng doanh thu hoạt động tài chính 4,8 tỷ đồng (lợi nhuần từ các Công ty thành viên chuyển về 2,2 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 2,6 tỷ đồng). Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên