TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HAG: Lợi nhuận ròng 9 tháng đạt 1492,6 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ

09-11-2010 - 10:37 AM | Doanh nghiệp

HAG: Lợi nhuận ròng 9 tháng đạt 1492,6 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ

Lợi nhuận tăng lên chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất Q3 và 9 tháng đầu năm 2010.

Trong Q3 năm nay, công ty đạt 574 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 
Hoạt động tài chính mang lại 724 tỷ đồng doanh thu, trong đó bao gồm 690,7 tỷ đồng lãi từ hoạt động đầu tư và 31,5 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng. Doanh thu tài chính tăng đột biến là do HAG đã bán bớt phần vốn tại công ty con là HAGL Land.

Trừ đi các chi phí, công ty đạt 814 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận trước thuế đạt 816 tỷ đồng. LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 588 tỷ đồng.
 
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) 10Q3 09Q3 9T 2010 9T 2009
Doanh thu 573.9 1229.9 3080.8 3277.7
Giá vốn 363.6 631.4 1579.9 1724.7
Lợi nhuận gộp 210.3 598.5 1500.9 1553.0
Doanh thu tài chính 724.2 11.5 1084.1 47.1
Chi phí tài chính 48.0 49.1 140.8 160.2
Chi phí bán hàng 28.9 42.0 91.0 88.3
Chi phí QLDN 43.8 40.1 135.8 116.0
Lợi nhuận HĐKD 813.8 478.8 2217.3 1235.6
Lợi nhuận khác 2.3 1.7 -0.3 16.4
LNTT 816.1 480.5 2217.1 1252.0
LNST 626.5 342.7 1674.7 936.8
LNST của cổ đông công ty mẹ 587.8 320.5 1492.6 857.2
EPS (đồng) 2013 1807 5312 4842

Lũy kế 9 tháng, HAG đạt 3081 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 197 tỷ so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính tăng đột biến từ 47 tỷ lên 1.084 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm từ 160 tỷ xuống 141 tỷ.

Nhờ hoạt động tài chính mà lợi nhuận trước thuế của HAG tăng 965 tỷ so với cùng kỳ, đạt 2.217 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1674,7 tỷ đồng, trong đó, phần thuộc về cổ đông của công ty mẹ là 1492,6 tỷ, tăng 635,4 tỷ, tương ứng tăng 74%.

EPS 9 tháng đạt 5.312 đồng.
 
 
 
K.A.L

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên