TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HAI: ĐHCĐ thông qua chia thưởng cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 và doanh thu 1400 tỷ đồng năm 2015

08-11-2014 - 14:53 PM | Doanh nghiệp

HAI: ĐHCĐ thông qua chia thưởng cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 và doanh thu 1400 tỷ đồng năm 2015

Các cổ đông đã phê chuẩn 2 thành viên Hội đồng Quản trị là ông Doãn Văn Phương và ông Lê Thành Vinh đã bầu trước đó và bầu bổ sung mới 3 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Ngày 8/11/2014, CTCP Nông dược H.A.I ( Mã H.A.I) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2013-2014 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014-2015; phương án phân phối lợi nhuận, phương án tăng vốn điều lệ và các vấn đề nhân sự khác với tỷ lệ đồng thuận 99,99 %

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2013-2014. Mặc dù thị trường gặp nhiều khó khăn từ nguyên nhân chủ quan, khách quan song H.A.I vẫn cán đích với các con số ấn tượng: doanh thu đạt 896 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 53 tỷ đồng và 38 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh năm 2014-2015, H.A.I đặt mục tiêu 1.400 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 100 tỷ đồng và 78 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả đạt được năm tài chính 2013-2014.

Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất thông qua phương án chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, chào bán gần 52,2 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,5 (sau khi đã chia thưởng cổ phiếu) và phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược. Với kế hoạch này, vốn điều lệ mới của H.A.I sẽ tăng lên mức xấp xỉ 1.020 tỷ đồng.

Việc tăng vốn này, theo tờ trình của Hội đồng Quản trị là để phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: Đầu tư cho nhà máy chế biến nông nghiệp sau thu hoạch (100 tỷ đồng), bổ sung vốn cho kinh doanh ngành giống, phân bón và thuôc bảo vệ thực vật (450 tỷ đồng), cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng giảm vốn vay và bổ sung vốn lưu động.

Về vấn đề nhân sự, các cổ đông đã phê chuẩn 2 thành viên Hội đồng Quản trị là ông Doãn Văn Phương và ông Lê Thành Vinh đã bầu trước đó và bầu bổ sung mới 3 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập là:  ông Ngô Văn Thu, ông Lê Văn Sắc và bà Phạm Thị Hải Ninh; nâng tổng số thành viên Hội đồng Quản trị của H.A.I lên 8 thành viên. Hai thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ là ông Nguyễn Thiện Phú, Đoàn Văn Cường thay thế 2 thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm là Bà Nguyễn Thị Mai Hương và Ông Nguyễn Đức Hiếu.

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông:

<a onmouseover=HAI: ĐHCĐ thông qua chia thưởng cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 và doanh thu 1400 tỷ đồng năm 2015 (1)" src="http://klf.vn/upload/8129/fck/IMG_4616_c.jpg" height="328">

                                    Ông Quách Thành Đồng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc H.A.I

HAI: ĐHCĐ thông qua chia thưởng cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 và doanh thu 1400 tỷ đồng năm 2015 (2)

                                                       Các cổ đông tham dự đại hội.

HAI: ĐHCĐ thông qua chia thưởng cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 và doanh thu 1400 tỷ đồng năm 2015 (3)

                        Thành viên Hội đồng Quản trị

HAI: ĐHCĐ thông qua chia thưởng cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 và doanh thu 1400 tỷ đồng năm 2015 (4)

Ông Đoàn Văn Cường và ông Nguyễn Thiện Phú - Thành viên mới của Ban kiểm soát

HAI: ĐHCĐ thông qua chia thưởng cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 và doanh thu 1400 tỷ đồng năm 2015 (5)

                                                    Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Theo Infonet/KLF News

thanhhuong

Trở lên trên