TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HAS: Kiểm toán lưu ý khoản dự phòng chưa trích lập 19,6 tỷ đồng

15-04-2013 - 13:25 PM | Doanh nghiệp

HAS: Kiểm toán lưu ý khoản dự phòng chưa trích lập 19,6 tỷ đồng

Nếu trích lập đầy đủ theo ý kiến kiểm toán, kết quả kinh doanh 2012 của HAS có thể xoay chiều từ lãi sang lỗ.

Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) công bố báo cáo kiểm toán 2012.

So với kết quả kinh doanh trước kiểm toán, báo cáo kiểm toán nâng LNST của cổ đông công ty mẹ HAS lên 120 triệu đồng, đạt 4,95 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, có 3 ý kiến ngoại trừ được kiểm toán đưa ra. 

Được biết, tại thời điểm kết thúc năm 2012, HAS vẫn chưa trích lập đủ dự phòng khoản phải thu khó đòi. Sau khi bù trừ với các khoản chi phí trích trước theo dõi ở khoản mục Chi phí phai trả và chi phí nhân công theo dõi ở khoản mục Phải trả người lao động, số dự phòng ước tính 19,6 tỷ đồng. Kiểm toán cho rằng, lợi nhuận trước thuế của HAS năm 2012 do vậy chưa được phản ánh giá trị tương ứng. 

Theo phụ lục báo cáo tài chính, tại thời điểm 31/12/2012, HAS đang theo dõi 51 tỷ đồng phải thu khách hàng, 2,6 tỷ đồng trả trước cho người cung cấp.

Giải trình vấn đề này, HAS cho biết các khoản công nợ khó đòi thực chất là: Tiền chủ đầu tư chậm thanh toán, tiền trả trước cho người bán hàng và tiền các đơn vị cá nhân đã tạm ứng hoặc chưa hoàn ứng, hoặc một phần vượt quá giá trị công trình. 

Trong năm 2013, công ty tiếp tục rà soát đối chiếu và thu hồi công nợ, thậm chí có thể chuyển hồ sơ ra cơ quan pháp luật để xử lý theo quy định đối với các trường hợp bất hợp tác. 

Ngoài ra, có 2 vấn đề khác được kiểm toán lưu ý như sau:

- Trên khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của công ty tại thời điểm 31/12/2012 đang theo dõi một số công trình đã hoàn thành nhưng chi phí vẫn chưa được phản ánh vào kết quả kinh doanh số tiền 2,1 tỷ đồng. HAS cho biết đây là những chi phí đã phát sinh chủ yếu từ 2004 đến 2009, hiện công ty đang tiến hành rà soát và giải quyết dứt điểm các khoản chi phí này.

- Có 2 khoản bao gồm nợ phải thu (60 tỷ đồng) và nợ phải trả (2,5 tỷ đồng) vẫn chưa được xác nhận đầy đủ. 


Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên