TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HPB: 17/3 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 15% và họp ĐHCĐ

05-03-2014 - 10:16 AM | Doanh nghiệp

HPB: 17/3 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 15% và họp ĐHCĐ

01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Bao Bì PP (HPB)

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2014

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ 8h ngày 05/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì PP – Số 97 đường Đinh Nhu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

+ Thông qua bản điều lệ sửa đổi theo điều lệ mẫu của Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính thông qua ngày 26/07/2012.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 14/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Bao bì PP.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên