TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ITA sẽ trả cổ tức và thưởng cổ phiếu 30%

03-03-2012 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

ITA sẽ trả cổ tức và thưởng cổ phiếu 30%

Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng là nguồn Thặng dư vốn cổ phần.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 1/3/2012 thông qua một số vấn đề chính sau:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 (10%) năm 2010 với chi tiết như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức đợt 1 năm 2010: 10%

Số lượng cổ phiếu phát hành: Phát hành 34.198.590 cổ phiếu đợt cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành: 341.985.900.000 đồng theo mệnh giá.

Nguồn phát hành cổ phiếu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu đợt 1 để thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn đã đủ thời gian qui định 3 năm với chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 20%

- Số lượng cổ phiếu phát hành: Phát hành 68.397.179 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).

- Tổng giá trị phát hành: 683.971.790.000

- Nguồn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, cá nhân và tổ chức đóng góp vì sự phát triển của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2010:

- Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2010.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: Phát hành 1.999.624 cổ phiếu thưởng

Tổng giá trị phát hành: 19.996.240.000 đồng theo mệnh giá

- Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế năm 2010.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/ITA

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên