TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LCG: Năm 2012 kế hoạch lợi nhuận 0 đồng

18-03-2012 - 16:46 PM | Doanh nghiệp

LCG: Năm 2012 kế hoạch lợi nhuận 0 đồng

Năm nay, LCG vẫn phải dùng nguồn vốn vay ngắn hạn để đầu tư cho các dự án nên tăng chi phí lãi vay là không thể tránh khỏi.

Sáng ngày 17/03/2012, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 CTCP Licogi 16 (MCK: LCG) đã tiến hành thành công. Đại hội đã thảo luận và thống nhất được các nội dung quan trọng liên quan đến phân phối lợi nhuận năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Tuy nhiên, các nội dung được thông qua tại Đại hội ít nhiều thay đổi so với tờ trình của HĐQT cũng như nội dung một số tờ trình tại Đại hội đã được điều chỉnh so với nội dung đã được công bố trước ngày họp theo luật định.

Do tính phức tạp của các nội dung tranh luận tại phiên họp, chúng tôi sẽ tách riêng nội dung phiên họp Đại hội cổ đông thường niên của LCG thành 2 phần:

Phần 1 – ĐHĐCĐ quyết nghị các nội dung quan trọng, phương hướng hoạt động trong năm 2012, trả lời của chủ tọa đoàn liên quan đến tình hình hoạt động LCG;

Phần 2 – Công bố thông tin của LCG, diễn biến tranh luận giữa cổ đông lớn và cổ đông nhỏ của LCG.

Cổ tức năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 5%

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, năm 2011, LCG đạt tổng doanh thu 1.066,8 tỷ đồng, đạt 86,16% kế hoạch – đã loại trừ doanh thu trùng; tổng lợi nhuận đạt 120,75 tỷ đồng, đạt 89,94% kế hoạch năm. Hợp nhất báo cáo, tổng doanh thu năm 2011 đạt 906,6 tỷ đồng – chủ yếu từ hoạt động xây lắp.

Lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính là 54,4 tỷ đồng, sau khi trích lập 10% cho quỹ dự phòng tài chính; 10% cho quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ chưa phân phối là 43,5 tỷ đồng.

Năm 2011, LCG sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% - là phương án đề xuất trong tờ trình phát tại Đại hội.

Đây là nội dung được thảo luận kéo dài thời gian, và thay đổi so với nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản tỷ lệ cổ tức năm 2011 dự kiến 17% và Nghị quyết HĐQT ngày 07/3/2012 dự kiến cổ tức năm 2011 tỷ lệ 15% trong đó 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2011 sau khi thảo luận tại Đại hội được xây dựng 4 phương án:
(i) chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% - không đồng ý chiếm hơn 92% cổ phần có quyền biểu quyết; (ii) cổ tức tỷ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền, 10% bằng cổ phiếu – không đồng ý chiếm 57,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
(iii) tỷ lệ cổ tức 5% bằng tiền mặt – đồng ý hơn 90% số cổ phần có quyền biểu quyết;
(iv) chia 5% bằng cổ phiếu – chỉ có 8,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011 là 1% trên mức lợi nhuận sau thuế 54,4 tỷ đồng – bằng mức lợi nhuận còn lại chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán, mục Vốn chủ sở hữu.

Mức lợi nhuận sau thuế để tính thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát đã được điều chỉnh so với nội dung công bố trước ngày đại hội. Việc thay đổi này được ghi chép là “sau khi có ý kiến của một số cổ đông lớn đề nghị trích lợi nhuận năm 2011 để nộp thuế bổ sung cho những năm trước 66,3 tỷ đồng”.

Áp lực không lỗ trong năm 2012

Năm 2012, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc không hạch toán doanh thu bất động sản trong năm 2012 – chỉ hạch toán khi LCG bàn giao nhà/ sản phẩm hoàn thành cho khách hàng. Vì vậy, doanh thu kế hoạch là 735 tỷ đồng; lợi nhuận bằng 0; cổ tức 0%.

Trước đó, nội dung tờ trình phát tại Đại hội dự kiến 2 phương án hạch toán doanh thu bất động sản, bao gồm phương án đã nêu trên và phương án hạch toán doanh thu bất động sản theo tiến độ hoàn hành dự án; doanh thu kế hoạch là 1.100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 12%/vốn điều lệ.

Theo trình bày của Đại diện LCG tại Đại hội, trong trường hợp không nghi nhận doanh thu bất động sản, năm 2012 doanh thu LCG sẽ đạt 735,5 tỷ đồng, lợi nhuận sẽ âm 7,5 tỷ đồng. Vì vậy, kế hoạch lợi nhuận bằng 0 sẽ buộc Ban điều hành của LCG không được lỗ trong năm 2012.

Năm 2012, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Áp dụng mức thưởng cho HĐQT và Ban điều hành với tỷ lệ 10% tổng lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra.

Năm nay, LCG vẫn phải dùng nguồn vốn vay ngắn hạn để đầu tư cho các dự án nên tăng chi phí lãi vay là không thể tránh khỏi. LCG tập trung nguồn nhân lưc và tài chính để thực hiện đúng tiến độ dự án thủy điện Bản Chát;

LCG sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý, vốn và các điều kiện tiên quyết khác đến tháng 4/2012 sẽ khởi công dự án D25, đường Tôn Thất Thuyết, khu đô thị Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội.

LCG cũng sẽ thoái vốn ở các công ty liên kết để thu về trên 100 tỷ đồng; tập trung thu hồi công nợ khó đòi của công trình xây lắp, dự kiến thu hồi được 80% công nợ ở các công trình như: Trường Quốc Tế Việt Mỹ, HuynDai; giảm tiến độ nộp tiền sử dụng đất.  

ĐHĐCĐ cũng thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn tài trợ cho dự án với tổng giá trị 250 – 300 tỷ đồng, thời hạn 3-5 năm; lợi suất trái phiếu được ủy quyền cho HĐQT, thời gian phát hành trong quý II hoặc quý III/2012. Vốn huy động phục vụ dự án D25*. Được biết dự án đã có hơn 160 đơn đặt hàng.

Vì sao LCG phải nộp bổ sung thuế thu nhập cho các năm trước hơn 66 tỷ đồng? Đại diện của LCG cho biết:

Thuế phát sinh từ các năm trước, nên không điều chỉnh vào thuế trong kỳ mà hồi tố điều chỉnh lợi nhuận chưa phân phối. 66,3 tỷ đồng này là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ thu nhập chuyển quyền sử dụng đất năm 2007 – 2008. Được biết năm 2007 – 2008 LCG được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tuy nhiên không được miễn giảm thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khoản này sẽ nộp từ nguồn dự phòng tài chính và các quỹ khác.

Phần 2: Cổ đông lớn - anh là ai?

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên