TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LTC: 4/4 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ

22-03-2014 - 11:00 AM | Doanh nghiệp

LTC: 4/4 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ

01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Điện nhẹ Viễn thông (LTC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014

- Nội dung cụ thể:

(1) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 27/4/2014

- Địa điểm thưc hiện: Dự kiến tại trường tiểu học Chu Văn An, khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung thực hiện:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán);

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013;

+ Chi trả cổ tức năm 2013;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

(2) Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/5/2014

- Địa điểm thưc hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên