TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

OceanHospitality (OCH): Số dư phải thu cuối năm 2013 lên hàng nghìn tỷ đồng

20-02-2014 - 16:13 PM | Doanh nghiệp

OceanHospitality (OCH): Số dư phải thu cuối năm 2013 lên hàng nghìn tỷ đồng

Các khoản phải thu ngắn hạn của OceanHospitality tăng đột biến từ 343 tỷ đồng đầu năm lên 923 tỷ đồng cuối năm.

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương-OceanHospitality (OCH) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013.

Tiền và tương đương tiền giảm mạnh. Dòng tiền đặc biệt thâm hụt nặng trong quý 4/2013 khi công ty chi gần 310 tỷ đồng cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác trong khi dòng tiền thu về từ bán công cụ nợ chưa đầy 165 tỷ đồng. Tổng âm tiền trong hoạt động đầu tư quý 4 là 273 tỷ, âm tiền từ hoạt động tài chính 323 tỷ đồng. Điều này khiến lượng tiền mặt có được thông qua hoạt động phát hành hồi quý 3 đã không còn nữa. Cuối năm 2013, công ty chỉ còn dư tiền chưa đầy 100 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 695 tỷ đồng đầu quý (quý 3 dư tiền khổng lồ do phát hành thêm) và giảm so với mức 132 tỷ đồng dư tiền đầu năm.

Đầu tư thêm hàng trăm tỷ đồng vào công ty mẹ-Tập đoàn Đại dương (OGC). Năm 2013, công ty cũng rót thêm hơn 200 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn vào công ty mẹ OGC.

Đột biến các khoản phải thu. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng đột biến từ 343 tỷ đồng đầu năm lên 923 tỷ đồng cuối năm. Trong đó, phải thu khách hàng tăng từ 40 tỷ đồng đầu năm lên 356 tỷ đồng, trả trước cho người bán tăng từ 24 tỷ lên 132 tỷ, các khoản phải thu khác tăng mạnh từ 281 tỷ lên 440 tỷ. Về 440 tỷ đồng phải thu khác, công ty có thuyết minh cụ thể gồm:


Hạng mục phải thu dài hạn khác giảm mạnh gần 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn theo dõi khoản phải thu ông Hà Trọng Nam (là anh trai ông Hà Văn Thắm) số tiền 500 tỷ đồng. Như vậy, kể cả dài hạn và ngắn hạn, Ocean Hospitality có số dư phải thu với ông Hà Trọng Nam hơn 600 tỷ đồng!

Tổng tài sản tăng 310 tỷ đồng, nợ giảm 770 tỷ đồng. Có thêm 1.000 tỷ đồng thông qua hoạt động phát hành tăng vốn giúp vốn chủ sở hữu của công ty tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng. Nguồn tiền này cũng giúp công ty cơ cấu được vay nợ trong kỳ. Nợ ngắn hạn giảm từ 1.430 tỷ đồng còn 782 tỷ đồng và nợ dài hạn cũng giảm từ 922 tỷ đồng còn 801 tỷ đồng.

Doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng. Doanh thu thuần của OCH tăng 25% cho kỳ quý 4 và 33% cho kỳ cả năm lên 670 tỷ đồng. LNSTcũng đạt tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu quý 4/2012 công ty vẫn lỗ gần 20 tỷ đồng thì quý 4/2013 đã đạt lãi ròng (phần lãi dành cho cổ đông công ty mẹ) hơn 34 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm lãi ròng 132 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2012.

Tuy nhiên, nếu xét trên quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng trước tăng vốn và 2.000 tỷ đồng sau tăng vốn thì mức doanh thu, lợi nhuận này không phải là cao.

Kết quả kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu

N2013

N2012

 

Q4/2013

Q4/2012

 

Doanh thu thuần

670.32

505.89

33%

157.7

125.68

25%

Lợi nhuận sau thuế

126.27

77.05

64%

23.32

-30.81

-

LNST của cổ đông cty mẹ

132.27

96.05

38%

34.3

-19.83

-

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên