TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVC: Qúy II công ty mẹ lãi đột biến 136,6 tỷ đồng

28-07-2011 - 11:33 AM | Doanh nghiệp

PVC: Qúy II công ty mẹ lãi đột biến 136,6 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 công ty đạt 141,03 tỷ đồng LNST, tăng 156% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ.

Trong khi cùng kỳ năm 2010, PVC lỗ 12,78 tỷ đồng thì quý II/2011 công ty lãi đột biến 136,6 tỷ đồng.

Khoản lãi này một phần có được từ hoạt động kinh doanh chính. Trong kỳ, công ty có 391,91 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 68,58% so với cùng kỳ và đạt 34,28 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Doanh thu tài chính quý II đạt 145,08 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt 3,82 tỷ đồng. Theo thuyết minh của PVC, khoản doanh thu tài chính 152 tỷ đồng 6 tháng gồm hơn 87,7 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia; 7,58 tỷ đồng lãi tiền gửi; 4,42 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá còn lại là doanh thu hoạt động tài chính khác.

Ngoài ra, công ty được hoàn nhập 8,79 tỷ đồng chi phí tài chính.

LNST quý II, nhờ đó, tăng đột biến so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 công ty đạt 141,03 tỷ đồng LNST, tăng 156% so với cùng kỳ 2010.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 391.91 232.48 68.58%
Giá vốn 351.13 177.16
Gía vốn/DT Thuần 89.59% 76.20%
LN gộp 34.28 27.87 23.00%
DT tài chính 145.08 3.82 3697.91%
CP tài chính -8.79 17.42
CP bán hàng 15.24 10
CP Quản lý 21.91 16.97
LN thuần  151 -12.7
LN khác 2.04 -0.08
LNST 136.6 -12.78
Lộc Anh
 Theo PVC

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên