TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sacom (SAM) có kế hoạch tăng vốn năm 2015

17-03-2015 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

Sacom (SAM) có kế hoạch tăng vốn năm 2015

Một trong những nội dung họp ĐHCĐ sắp tới cỉa SAM là "Sửa đổi điều lệ và phương án phát hành tăng vốn trong năm 2015".

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM)

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015

Lý do và mục đích:            Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Sẽ được thông báo sau (thời gian chính thức sẽ được thông báo bằng thư mời tới cổ đông Công ty)

Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo sau

Nội dung của cuộc họp:

+Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

+Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.

+Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015.

+Sửa đổi điều lệ và  phương án phát hành tăng vốn trong năm 2015.

+Nội dung khác của Đại hội thường niên.

PV

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên