TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SCJ: 11/4 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ và trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 10%

27-03-2014 - 12:05 PM | Doanh nghiệp

SCJ: 11/4 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ và trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 10%

01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2014

- Nội dung cụ thể:

(1) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu vào 9h00 ngày 16/5/2014

- Địa điểm thưc hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

- Nội dung thực hiện:

+ Thông qua báo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 - 2014;

+ Thông qua báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 - 2014;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2013;

+ Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 - 2019;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng (tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu);

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(2) Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 12/5/2014

- Địa điểm thưc hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên