TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SSG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán

10-10-2012 - 21:46 PM | Doanh nghiệp

SSG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán

Ở báo cáo bán niên có soát xét, kiểm toán đã ghi nhận 18,22 tỷ đồng nợ đến hạn phải trả vào khoản mục nợ ngắn hạn.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SSG) gửi văn bản giải trình lên HoSE và UBCKNN về lưu ý của kiểm toán trong báo cáo bán niên có soát xét.

Kiểm toán lưu ý về chênh lệch giữa số dư nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn của SSG cuối quý 2/2012 lên tới 28,02 tỷ đồng.

Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của BTC, khi trình bày bảng CĐKT, khoản vay dài hạn đến hạn trả để tại vay và nợ dài hạn (nợ dài hạn) thay vì ghi nhận ở Nợ ngắn hạn như các công ty kiểm toán yêu cầu.

Chính vì vậy, theo ý kiến của SSG, nếu áp dụng QĐ nói trên, chênh lệch nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn của công ty chỉ là 9,8 tỷ đồng. Ở báo cáo bán niên có soát xét, kiểm toán đã ghi nhận 18,22 tỷ đồng nợ đến hạn phải trả vào khoản mục nợ ngắn hạn.

SSG cho rằng, với nguồn thu ổn định, nhà cung cấp dịch vụ là những bạn hàng lâu năm nên họ cũng thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn mà các công ty vận tải biển gặp phải trong giai đoạn hiện nay giúp công ty vẫn hoạt động liên tục trong nhiều năm qua.

Văn bản giải trình của SSG.

Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên