TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Suất ăn Hàng không Nội Bài có ý định tăng vốn điều lệ

31-08-2014 - 13:00 PM | Doanh nghiệp

Suất ăn Hàng không Nội Bài có ý định tăng vốn điều lệ

Công ty xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng) từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS)

- Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/09/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng) từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung nêu tại mục 8 Điều 1 Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên