TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tạm ứng cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

24-01-2014 - 19:20 PM | Doanh nghiệp

Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tạm ứng cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2014

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2014;

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký;

+ Các vấn đề khác có liên quan.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên