TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TIC: HĐQT chưa thông qua kế hoạch kinh doanh 2014

07-03-2014 - 00:49 AM | Doanh nghiệp

TIC: HĐQT chưa thông qua kế hoạch kinh doanh 2014

Mặc dù Ban điều hành trình bày tương đối cụ thể nhưng HĐQT cho rằng cần điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cho phù hợp.

CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) nguyên thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 5/3/2014.

HĐQT đã thông qua Kết quả kinh doanh với LNST đạt 29,44 tỷ đồng, vượt kế hoach 12%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2014, mặc dù Ban điều hành trình bày tương đối cụ thể nhưng HĐQT cho rằng cần điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cho phù hợp và yêu cầu Ban điều hành gửi lại kế hoạch năm 2014 để chủ tịch HĐQT xem xét trước khi đưa vào nội dung trình ĐHCĐ thường niên sắp tới.

Về kết quả kinh doanh năm 2013 của TIC, chúng tôi lưu ý phần lớn lợi nhuận của công ty đến từ hoạt động tài chính, cụ thể là các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ các khoản lãi hoạt động liên doanh. Khoản LNST trên 29 tỷ đồng đã nói ở trên vượt quá doanh thu thuần trong năm của TIC (vỏn vẹn 1 tỷ đồng). Doanh thu thuần được hạch toán của TIC là doanh thu bán điện thương phẩm.

HĐQT giao Ban điều hành sớm triển khai sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hàng năm cho nhà máy Ia Đrăng 1 trong mùa khô, với điều kiện tốt nhất để sẵn sàng cho năm sản xuất 2014. Ngoài ra, TIC cần kiểm tra rà soát lại vốn đầu tư liên doanh, xem xét tham mưu với HĐQT để cơ cấu vốn đầu tư hiệu quả nhất. Trong năm tới, TIC tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần Điện Gia Lai để nâng cao hiệu quả các nhà máy liên doanh, tăng cường phối hợp trong lĩnh vực kiểm soát nhằm tưng doanh thu và giảm chi phí trung gian.

ĐHCĐ thường niên công ty dự kiến tổ chức vào ngày 16/4/2014 tại Gia Lai. Ngày chốt danh sách cổ đông 20/3/2014.

Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên