TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VCG: Thu nhập sau thuế của Tổng công ty âm 16 tỷ đồng quý II/2009

06-08-2009 - 14:58 PM | Doanh nghiệp

VCG: Thu nhập sau thuế của Tổng công ty âm 16 tỷ đồng quý II/2009

Tổng CTCP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2009, bất ngờ ở chỗ, sau khi hạch toán với công ty con Vinaconex lỗ 16 tỷ đồng trong quý II.

Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất của VCG trong quý II đạt 3450,855 tỷ đồng, tăng 60,5% so với quý I/2009.

Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng cao (lên tới 2,852 tỷ đồng, tăng 65% so với quý I/2009), cộng với chi phí tài chính lên tới 174,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 165,757 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận thuần từ kết quả kinh doanh của VCG trong quý II chỉ đạt 9,793 tỷ đồng, giảm 81% so với quý I/2009.

Thu nhập khác của VCG trong quý II lên tới 156 tỷ đồng, gấp 25,5 lần so với quý I, lãi từ công ty liên doanh liên kết 10,53 tỷ đồng, chi phí khác lên tới 121 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tổng công ty lãi 18,375 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi hạch toán lãi lỗ với các công ty con, thu nhập sau thuế của Tổng công ty Vinaconex âm 16,545 tỷ đồng trong quý II.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tổng công ty Vinaconex đạt 5.600,5 tỷ đồng tổng doanh thu và lãi 64,673 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (trong đó thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số là 57,483 tỷ đồng), thu nhập sau thuế của Tổng công ty là 7,189 tỷ đồng. ESP 6 tháng đầu năm 2009 đạt 39 đồng/cp.

Kết thúc quý II/2009, Tổng công ty VCG nắm giữ 1.819,55 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn 329,545 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn 4.445,5 tỷ đồng, tồn kho 4.934,39 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính dài hạn 1.515,9 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn 11.244,76 tỷ đồng, nợ dài hạn 9.072 tỷ đồng.

Chỉ tiêu Quý II/2009 Lũy kế 6 tháng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3248.8 5359.58
Giá vốn hàng bán 2852.04 4709.31
Doanh thu hoạt động tài chính 54.3 90.63
Chi phí tài chính 174.3 262.88
Chi phí bán hàng 92.83 145.05
Chi phí quản lý doanh nghiệp 165.76 258.45
Thu nhập khác 156.12 162.25
Chi phí khác 121 121.76
LNST 18.38 64.67
Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số 34.92 57.48
Thu nhập sau thuế của Tổng công ty -16.55 7.19
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -89 39


Tuy nhiên đối với công ty mẹ, doanh thu và lợi nhuận quý II/2009 lại tăng trưởng mạnh so với quý I. Cụ thể, quý II/2009 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ Vinaconex đạt 2.128,8 tỷ đồng, tăng 327,65% so với quý I, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.626,594 tỷ đồng.

 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong quý II đạt 144,251 tỷ đồng, gấp 11 lần quý 1, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 157, 319 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất của VCG

Báo cáo tài chính của công ty mẹ

Phuơng Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên