TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VNT: 12/3 ĐKCC họp ĐHCĐ và trả cổ tức bằng tiền 10%

28-02-2014 - 08:53 AM | Doanh nghiệp

VNT: 12/3 ĐKCC họp ĐHCĐ và trả cổ tức bằng tiền 10%

01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 05/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

+ Và các vấn đề khác có liên quan

- Điều kiện tham dự Đại hội:

+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2014

+ Quý cổ đông không tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác đại diện dự họp thông qua Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương)

+ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hay người được ủy quyền mang theo thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội

+ Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội đến Quý cổ đông và đăng tải thông tin liên quan đến Đại hội trên địa chỉ website: www.vnlogistics.com của Công ty

2. Chi trả cổ tức bổ sung năm 2013 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 28/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên