TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Vốn chủ sở hữu tối thiểu 50% vốn dự án, chủ đầu tư mới được thăm dò khoáng sản

21-10-2015 - 20:50 PM | Doanh nghiệp

Vốn chủ sở hữu tối thiểu 50% vốn dự án, chủ đầu tư mới được thăm dò khoáng sản

Tổ chức hoặc cá nhân phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác. Tổ chức, các nhân phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản nếu muốn cấp giấy phép thăm dò.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất cụ thể quy định về xác nhận vốn chủ sở hữu trong hoạt động khoáng sản.

Theo quy định tại Luật khoáng sản, một trong những điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức, cá nhân phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản. Để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, tổ chức, các nhân phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong ba văn bản.

Thứ nhất, biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập.

Hai là quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.

Thứ ba là bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân.

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động gồm một trong hai văn bản. Thứ nhất, văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm 2 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Thứ hai là quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.

Đối với hộ kinh doanh gồm một trong hai văn bản. Trong đó, các văn bản chứng minh tài sản là bất động sản mà cá nhân, hộ gia đình hoặc nhóm người đăng ký kinh doanh đang sở hữu; 2- Các giấy tờ có giá gồm: trái phiếu, cổ phiếu, sổ tiết kiệm hoặc tiền mặt mà cá nhân, hộ gia đình hoặc nhóm người đăng ký kinh doanh đang sở hữu.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất, trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác gồm toàn bộ hoặc một phần trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nằm trong khu vực khai thác khoáng sản. Trường hợp trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác nhỏ hơn trữ lượng khoáng sản đã phê duyệt, khi thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác cơ quan có thẩm quyền cấp phép thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng loại khoáng sản tương ứng để kiểm tra, xác nhận.

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản được hỗ trợ một phần kinh phí để nâng cấp, cải tạo đường giao thông bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khai thác khoáng sản, các công trình phúc lợi cho huyện, xã nơi có khoáng sản được khai thác. Ngoài ra, chi phí cho việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác được hạch toán vào chi phí sản xuất của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

Huyền Thương

Vinanet

Trở lên trên