TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VTL: Lỗ năm đầu tiên từ khi niêm yết

25-01-2013 - 07:00 AM | Doanh nghiệp

VTL: Lỗ năm đầu tiên từ khi niêm yết

Nhà nước điều chỉnh tăng thuế đất năm 2012 nên thuế đất năm 2012 của Công ty tăng gần 2,4 lần so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2012.

Theo BCTC hợp nhất quý IV năm 2012, doanh thu bán hàng quý 4 đạt 82,62 tỷ đồng nhưng bị giảm trừ 20,24 tỷ đồng nên còn 62,38 tỷ đồng, tăng mạnh so với 38,17 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV/2012 của Công ty lỗ 2,37 tỷ đồng chủ yếu là do:

- Nhà nước điều chỉnh tăng thuế đất năm 2012 nên thuế đất năm 2012 của Công ty tăng gần 2,4 lần so với năm 2011 (Thuế đất năm 2011 là 1,9 tỷ đồng; thuế đất năm 2012 gần 4,5 tỷ đồng) dẫn đến chi phí giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Xí nghiệp sản xuất hàng Nhựa quý IV/2012 không có hiệu quả, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN quý IV/2012 bị lỗ 1,9 tỷ đồng vì: Theo quyết định của HĐQT Công ty, chấm dứt hoạt động của chi nhánh từ ngày 16/12/2012 nên Chi nhánh phát sinh nhiều chi phí: Chi trả trợ cấp thôi việc cho CBCNV, thuế đất tăng, một số khoản chi phí phân bổ trong nhiều kỳ nay phân bổ hết vào quý IV/2012…

- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đang trong quá trình giải quyết các công việc sau khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh về hàng hóa, thành phẩm tồn kho, thu hồi công nợ và các thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh nên vẫn phát sinh chi phí: Lương CBCNV, chi phí vận chuyển và các chi phí khác dẫn đến quý IV/2012 bị lỗ 89 triệu đồng.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con (Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long) đạt hiệu quả thấp hơn cùng kỳ năm 2011 (Quý IV/2012 lãi 6 triệu đồng, Quý IV/2011 lãi 432 triệu đồng) chủ yếu là do chi phí bán hàng tăng với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu bán hàng.

Lũy kế năm 2012, VTL lỗ 1,73 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 2,17 tỷ đồng năm 2011.

Báo cáo tài chính quý 4/ Giải trình

Thanh Hiên

thanhhuong

HNX

Trở lên trên