TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

WSS: Xin ý kiến cổ đông bán bằng mệnh giá 1:1 cho cổ đông hiện hữu

14-04-2012 - 17:08 PM | Doanh nghiệp

WSS: Xin ý kiến cổ đông bán bằng mệnh giá 1:1 cho cổ đông hiện hữu

Năm 2012 công ty đặt kế hoạch 2 tỷ đồng LNTT.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2012 tới đây.

Trên cơ sở định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2012 do Ban Điều hành đề xuất như sau:

Khoản mục

Năm 2012

I. Doanh thu

51,003,500,000

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

5,000,000,000

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

20,000,000,000

Doanh thu hoạt động tư vấn

3,000,000,000

Doanh thu lưu ký chứng khoán

3,500,000

Doanh thu khác

23,000,000,000

II. Chi phí


1. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán

30,000,000,000

2. Chi phí quản lý

19,000,000,000

III. Lợi nhuận trước thuế TNDN

2,003,500,000

Năm nay, do thị trường chứng khoán còn khó khăn, chủ trương của Công ty là hướng tới lợi ích lâu dài, đầu tư dài hạn các dự án nên không đề ra mức lợi nhuận cao.

Tại tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, WSS dự kiến phát hành 50,3 triệu cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá tỷ lệ 1:1. 2 triệu CP chào bán cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBCNV và cổ đông sáng lập với giá 10.000 đồng/CP.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 523 tỷ đồng dự kiến sẽ được Công ty sử dụng đầu tư mở rộng hoạt động môi giới, Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung vốn đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/WSS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên