TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

XNK Thiên Nam: Hụt doanh thu tài chính, LNTT năm 2013 vẫn vượt 18% kế hoạch

15-02-2014 - 18:00 PM | Doanh nghiệp

XNK Thiên Nam: Hụt doanh thu tài chính, LNTT năm 2013 vẫn vượt 18% kế hoạch

Mặc dù có thêm 1,6 tỷ từ hoạt động góp vốn nhưng do khoản lãi chậm thanh toán của khách hàng chỉ có 61,5 triệu, không lên tới 7 tỷ như quý IV/2012 nên doanh thu tài chính đã giảm 72,4% xuống còn 2,3 tỷ.

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2013

Doanh thu quý IV/2013 tăng 66,6% lên 464,2 tỷ đồng trong đó, khoản doanh thu lớn nhất là doanh thu bán hàng tăng 68% từ 272,9 tỷ lên 458,5 tỷ, các hoạt động khác như cung cấp dịch vụ, cho thuê BĐS đầu tư không thay đổi đáng kể.

Tỷ lệ giá vốn/doanh thu cũng được duy trì khá ổn định nên lợi nhuận gộp tăng 59,2% lên 37,9 tỷ.

Mặc dù có thêm 1,6 tỷ từ hoạt động góp vốn nhưng do khoản lãi chậm thanh toán của khách hàng chỉ có 61,5 triệu chứ không lên tới 7 tỷ như quý IV/2012 nên doanh thu tài chính đã giảm 72,4% xuống còn 2,3 tỷ.

Chi phí tài chính giảm nhẹ trong khi chi phí bán hàng tăng 41,1% do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng tới 79,6% do chi phí cho nhân viên tăng 75%.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của TNA trong quý IV/2013 đạt 9,5 tỷ - tăng 15,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 9,2 tỷ.

Năm 2013, doanh thu đạt 1.585,6 tỷ - tăng 32%. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng nhẹ từ 91,7% của năm 2012 lên 92,3% nên lợi nhuận gộp chỉ tăng 22% lên 122 tỷ.

Tương tự như quý IV, doanh thu tài chính giảm 77,7% chỉ còn 6,1 tỷ trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng khá mạnh nhưng tỷ lệ chi phí chung/doanh thu thuần cũng vẫn chỉ ở mức 3,3% (năm 2012 là 3,1%). Vì vậy, doanh thu tài chính giảm là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận trước thuế còn 47,3 tỷ. Lợi nhuận sau thuế giảm 8,5% so với năm 2013 còn 35,5 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 34,7 tỷ. EPS đạt 4.344 đồng.

Năm 2013, doanh nghiệp đặt kế hoạch 1.100 tỷ doanh thu và 40 tỷ lợi nhuận trước thuế. Như vậy, tuy TNA không hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 18% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TNA năm 2013 bị âm 131,9 tỷ trong khi năm trước là 251 tỷ. Nguyên nhân chính là do tiền chi trả cho người bán hàng nhiều hơn tiền thu vào từ bán hàng.

Dòng tiền từ đầu tư cũng âm 11 tỷ do công ty chi 36 tỷ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Bù lại, tiền thuần từ hoạt động tài chính là 140,7 tỷ nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ âm 2,2 tỷ và số dư tiền mặt cuối kỳ là 31 tỷ. Năm 2012, tiền thuần âm tới 14,2 tỷ.

Hà Phương

trangntm

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên