TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lãi suất cho vay NOXH năm 2017: Đề xuất 4,8%/năm

02-02-2017 - 20:39 PM | Tài chính - ngân hàng

Đề nghị Hội đồng Quản trị NHCSXH xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lãi suất cho vay NOXH tại NHCSXH năm 2017 theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Theo báo cáo công tác năm 2016 của NHCSXH, tổng nguồn vốn của ngân hàng đến ngày 31/12/2016 đạt 162.380 tỷ đồng, tăng 15.919 tỷ (+10,9%) so với năm 2015.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/12/2016 đạt 157.372 tỷ đồng, tăng 14.844 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015, với trên 6,784 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn.

Cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, NHCSXH đã tập trung chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách toàn hệ thống.

Trên cơ sở Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020, NHCSXH đã xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Tổng tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2017 dự kiến là 12.750 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH đến 31/12/2017 dự kiến đạt 170.122 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo, NHCSXH đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục tạo điều kiện cho NHCSXH được vay hoặc tạm ứng từ các nguồn vốn nhàn rỗi, lãi suất thấp hoặc không lãi trên cơ sở cân đối các nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ, hoặc các nguồn vốn giá rẻ, thời hạn dài, bảo đảm cho NHCSXH hoạt động chủ động, ổn định.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị trong thời gian tới.

Đề nghị Hội đồng Quản trị NHCSXH xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lãi suất cho vay NOXH tại NHCSXH năm 2017 theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Theo Huy Thịnh

Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên