TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp

IDC, LGL, HT1, C32, DHA, VNL, NHC, SFN, TTD, LHC, THI, HC1, SGD, PAI vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng công ty Idico – CTCP (IDC): Ngày 12/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 3/12/2019.

CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (LGL): Ngày 8/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 5/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Ngày 12/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 22/11/2019.

CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 (C32): Ngày 18/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA): Ngày 12/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/11/2019.

CTCP Logistics Vinalink (VNL): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 29/11/2019.

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC): Ngày 15/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/11/2019.

CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN): Ngày 11/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 29/11/2019.

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD): Ngày 11/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 21/11/2019.

CTCP Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Ngày 13/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/11/2019.

CTCP Thiết bị điện (THI): Ngày 18/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 5/12/2019.

CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội (HC1 - HICC1): Ngày 8/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/11/2019.

CTCP Sách giáo dục tại Tp HCM (SGD): Ngày 15/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/11/2019.

CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (PAI): Ngày 18/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 18/12/2019.

Nguyên Phương

Theo Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên