TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

PVS, MDG, VMC, VPH, DSN, DHT, VIP, SST, TIP, NHT, LBE, EID, ECI, HUG, CKG vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/3/2018.

CTCP Miền Đông (MDG): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 8h30ph ngày 28/4/2018.

CTCP Vimeco (VMC): Ngày 28/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 100% (01 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/4/2018. Đồng thời Vimeco cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến vào 30/3.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 20/3/2018. Đồng thời Vạn Phát Hưng cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 4% và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN): Ngày 7/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/3/2018.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT): Ngày 1/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 4/5/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST – UpCOM): Ngày 5/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 100% (01 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/3/2018.

CTCP Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP): Ngày 28/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT - UpCOM): Ngày 5/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/3/2018.

CTCP Sách và thiết bị trường học Long An (LBE): Ngày 12/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 4/4/2018.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục tại Hà Nội (EID): Ngày 2/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 9/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2018.

CTCP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI): Ngày 12/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 26/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 16/4/2018.

Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP (HUG – UpCOM): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Tập đoàn tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 9/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 29/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên dự kiến vào 24/3/2018.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên