TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 21 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 21 doanh nghiệp

DPM, TRA, TYA, BFC, TV3, SHP, VAF, ACC, QTC, DTT, STK, C22, HNB, VLW, DP1, VC2, KGM, ACS, DTG, DCF, GCB vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (DPM): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2018.

CTCP Traphaco (TRA): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/7/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018 để thảo luận các vấn đề quan trọng khác và bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT, 1 Thành viên BKS.

CTCP Dây và cáp điện TAYA Việt Nam (TYA): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 27% (01 cổ phiếu nhận 2.700 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2018.

CTCP Phân bón Bình Điền (BFC): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2018.

CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3): Ngày 22/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/7/2018.

CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 27/6/2018.

CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (VAF): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2018.

CTCP Bê tông Becamex (ACC): Ngày 13/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 5/7/2018.

CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (QTC): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 21% (01 cổ phiếu nhận 2.100 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2018.

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2018.

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 13/7/2018.

CTCP 22 (C22 – Upcom): Ngày 5/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2018.

CTCP Bến xe Hà Nội (HNB – Upcom): Ngày 5/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng. Thời gian thanh toán 19/6/2018.

CTCP Cấp nước Vĩnh Long (VLW – Upcom): Ngày 7/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2018.

CTCP Dược phẩm Trung Ương CPC1 (DP1 – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2018.

CTCP Xây dựng số 2 (VC2): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2018.

CTCP XNK Kiên Giang (KGM - Upcom): Ngày 11/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 (tỷ kệ 1,36%) và năm 2017 (tỷ lệ 10%) bằng tiền tổng tỷ lệ 11,36% (01 cổ phiếu nhận 1.136 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2018.

CTCP Xây lắp thương mại 2 (ACS – Upcom): Ngày 11/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2018.

CTCP Dược phẩm Tipharco (DTG – Upcom): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 27/6/2018.

CTCP Xây dựng và thiết kế số 1 (DCF – Upcom): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 27/6/2018.

CTCP Petec Bình Định (GCB - Upcom): Ngày 13/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/6/2018.  

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên