TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 22 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 22 doanh nghiệp

DXG, TRA, NCT, CHP, MAS, CSC, PSE, VNC, SGC, IST, VDN, BVN, HPP, MTV, DCI, LAW, CE1, DTN, MTP, NBR, TVT, CXC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Dịch vụ Xây dựng và Địa ốc Đất Xanh (DXG): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2017. Đồng thời DXG cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới).

CTCP Traphaco (TRA): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2017. Đồng thời Traphaco cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:2.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/6/2017.

CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2017.

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền tỷ lệ 36% (01 cổ phiếu nhận 3.600 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2017.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/5/2017.

CTCP Phân bón và hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 5/6/2017.

CTCP Vinacontrol (VNC): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2017.

CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 23/5/2017.

CTCP Tân cảng Sóng Thần (IST - UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8,75% (01 cổ phiếu nhận 875 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2017.

CTCP Vinatex Đà Nẵng (VDN – UpCOM): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2017.

CTCP Bông Việt Nam (BVN – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2017.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP – UpCOM): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2017.

CTCP Dịch vụ môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (MTV – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 14//6/2017.

CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (DCI – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/5/2017.

CTCP Cấp thoát nước Long An (LAW – UpCOM): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 4,99% (01 cổ phiếu nhận 499 đồng). Thời gian thanh toán 26/5/2017.

CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (CE1 – UpCOM): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 2/6/2017.

CTCP Diêm Thống Nhất (DTN – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận nốt cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2017.

CTCP Dược Trung ương Medipharco – Tenamyd (MTP – UpCOM): Ngày 30/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2017.

CTCP Đường sắt Nghĩa Bình (NBR – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 5/6/2017.

Tổng công ty Việt Thắng (TVT – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2017.

CTCP Cầu Xây (CXC – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 70% (01 cổ phiếu nhận 7.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/5/2017.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên