TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lợi nhuận 2017 của Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico giảm đáng kể sau kiểm toán

01-04-2018 - 12:44 PM | Doanh nghiệp

Lợi nhuận 2017 của Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico giảm đáng kể sau kiểm toán

Sau kiểm toán, lãi ròng của HAGL giảm từ 629 tỷ xuống còn 70 tỷ đồng còn lãi ròng của HAGL Agrico giảm 400 tỷ xuống 527 tỷ đồng. Kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ về 4.000 tỷ đồng phải thu bên liên quan.

Ngày 31/3, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và công ty con phụ trách mảng nông nghiệp HAGL Agrico (HNG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán E&Y. Với việc điều chỉnh lớn tại nhiều chỉ tiêu quan trọng, lợi nhuận năm 2017 của cả 2 công ty này đều giảm đáng kể so với số liệu do công ty tự lập.

Đối với HAGL, lợi nhuận trước thuế giảm 626 tỷ đồng từ 1.056 tỷ xuống 430 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 559 tỷ từ 629 tỷ xuống 70 tỷ đồng.

Các khoản chênh lệch lớn so với báo cáo trước kiểm toán gồm có lãi gộp giảm 118 tỷ, chi phí tài chính tăng 206 tỷ, chi phí quản lý tăng 60 tỷ và lợi nhuận khác giảm 290 tỷ. Chi tiết dẫn tới thay đổi như sau:

- Tăng giá vốn hàng bán chủ yếu do giảm lợi nhuận chưa thực hiện của các công ty nội bộ và công ty liên kết 65,9 tỷ đồng

- Tăng chi phí tài chính do chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lại của các công ty con 130 tỷ đồng; thuế nhà thầu tại nhóm Công ty Lào, Campuchia tăng 12,8 tỷ đồng đồng

- Tăng lỗ trong công ty liên kết 11 tỷ đồng

- Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu do tăng chi phí phải trả 60,5 tỷ đồng

- Tăng chi phí khác chủ yếu do dự phòng thanh lý Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3 là 134 tỷ đồng; tăng chi phí chuyển đổi vườn cây cọ dầu sang trồng cây ăn trái của các công ty con bên Lào 50 tỷ đồng; tăng chi phí chăm sóc vườn cây cao su, cây ăn trái 90,903.596 tỷ đồng; tăng chi phí thanh lý tài sản 10 tỷ đồng

- Giảm lãi dịch vụ tư vấn do dịch vụ chưa hoàn thành 56 tỷ đồng.

- Giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 18 tỷ đồng; tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 53,6 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư công ty con

Lợi nhuận 2017 của Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico giảm đáng kể sau kiểm toán - Ảnh 1.

Còn đối với HAGL Agrico, lợi nhuận trước thuế giảm 509 tỷ xuống 441 tỷ và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 399 tỷ xuống 527 tỷ đồng.

Lợi nhuận 2017 của Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico giảm đáng kể sau kiểm toán - Ảnh 2.

Như đã công bố từ giữa năm 2017, trong năm HAGL và HAGL Agrico đã tiến hành hồi tố kết quả kinh doanh năm 2016 do liên quan đến giao dịch bán lại công ty mía đường HAGL Sugar. Việc hồi tố này dẫn đến việc HAGL Agrico và HAGL phát sinh khoản doanh thu tài chính lớn trong năm 2017 nhưng điều chỉnh hồi tố lỗ vào kết quả 2016.

Lợi nhuận 2017 của Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico giảm đáng kể sau kiểm toán - Ảnh 3.

Kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ về 4.000 tỷ đồng phải thu bên liên quan

Trên báo cáo hợp nhất của HAGL, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc đánh giá khả năng thu hồi của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan với số tiền 4.023 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho Tập đoàn.

HAGL tin rằng khi các dự án kinh doanh của các bên liên quan này đi vào vận hành thương mại và có lợi nhuận thì việc đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu sẽ trở nên dễ  dàng hơn và kiểm toán viên sẽ có đủ thông tin để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ.

Lợi nhuận 2017 của Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico giảm đáng kể sau kiểm toán - Ảnh 4.

Trong báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn, dựa trên yếu tố nợ ngắn hạn của Tập đoàn vượt quá tài sản ngắn hạn là 3.563 tỷ đồng và đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

HAGL cho biết công ty đang trong quá trình cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đầu tư mạnh vào mảng cây ăn trái và tham gia vào chuỗi giá toàn cầu bằng các kênh xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường lớn, củng cố mảng cao su, thanh lý mảng thủy điện, đàm phán với đối tác để bán dự án Myanmar.

Ngoài ra, HAGL cũng đang xúc tiến nghiệp vụ phát hành chứng khoán để huy động vốn nhằm giải quyết khó khăn về thanh khoản. Công ty cũng đang bàn bạc với các ngân hàng có liên quan để điều chỉnh các điều khoản ràng buộc trong các hợp đồng tín dụng không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

Báo cáo tài chính HAGL

Giải trình của HAGL

Kiến Khang

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên