TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm lưu ý quan trọng của Tổng bí thư với Quốc hội khóa XIV

Năm lưu ý quan trọng của Tổng bí thư với Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 20/7 kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIV đã chính thức khai mạc. Trong bài phát biểu đầu tiên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra năm vấn đề quan trọng mà Quốc khội khóa XIV cần lưu ý.

Sau phần giới thiệu của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu khai mạc.

Chào mừng 494 Đại biểu Quốc hội mới của khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua đã được tổ chức dân chủ, an toàn và tiết kiệm, thành công.

Trải qua 70 năm với 13 nhiệm kỳ, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Theo đó, Quốc hội đã thực hiện ba chức năng cơ bản, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những việc lớn của đất nước, Quốc hội ngày càng đóng góp đã nâng cao vị thế trên trường Quốc tế.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng, bên cạnh thành tựu 30 năm đổi mới, đất nước đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Yêu cầu mới trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc đặt ra những khó khăn, nhân dân mong muốn Quốc hội nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của mình.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn thách thức cho tình hình mới. Trong nước, bên cạnh những vấn đề kinh tế, an ninh xã hội, thì những vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông, sự cố môi trường, an toàn thực phẩm… đặt ra nhiều vấn đề. Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải sớm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch đề nghị trong suốt kỳ họp các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến cho những vấn đề quan trọng để kỳ họp thành công.

Trong bài phát biểu sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận xét, Quốc hội khóa XIV khai mạc trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, trong nước còn khó khăn, nên cần có sự đồng lòng, trách nhiệm để đưa đất nước vượt qua khó khăn. Theo đó, Quốc hội có trọng trách lớn trong việc quyết định nhiều vấn đề của đất nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra 5 vấn đề cần lưu ý:

Một là, cần tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, các quy định của Luật để đảm bảo ổn định chính trị, phá triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh.

Hai là, nâng cao chất lượng hiệu quả và giám sát của Quốc hội. Thông qua đó để kiến nghị, điều chỉnh bổ sung và giảm thiểu hệ lụy chính sách, chấn chỉnh sai sót, góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội.

Ba là, đề cao hơn nữa trách nhiệm và chất lượng trong việc quyết định vấn đề quan trọng của đất nước như tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, dự án quan trọng… đảm bảo lợi ích quốc gia và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Đối với vấn đề nhân sự là nội dung quan trọng trong kỳ họp lần này, Tổng bí thư cho rằng đây là vấn đề rất hệ trọng đặt ra yêu cầu lớn cho các đại biểu Quốc hội. Do đó, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu vào các chức danh xứng đáng để tạo ra sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.

Bốn là, tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Nhà nước, đa dạng hóa, đa phương hóa. Chú trọng thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng dự báo, thông tin….

Năm là, tổ chức phương thức hoạt động và chế độ làm việc. Chất lượng hiệu quả của Quốc hội phụ thuộc lớn vào cơ quan Quốc hội và cá nhân đại biểu. Do đó, Tổng Bí thư lưu ý các vấn đề trước khi trình Quốc hội cần nghiên cứu bàn bạc kỹ lưỡng, xem xét thận trọng. Các vấn đề đưa ra cần tập trung vấn đề lớn, quan trọng và còn nhiều ý kiến khác nhau. Cần tăng cường với cơ quan hữu quan, giải quyết có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung và nhiệm vụ riêng của mỗi cơ quan.

Tổng bí thư yêu cầu các đại biểu Quốc hội dù ở vị trí công tác nào cũng cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, nêu cao tinh thần, trách nhiệm và tích cực đóng góp, thảo luận nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Yêu cầu trong giai đoạn mới đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề và cao cả, cử tri kỳ vọng Đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy thành quả khóa trước và nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm. Tổng bí thư tin tưởng Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục tạo mốc son mới đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Sau phần phát biểu của Tổng bí thư, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình bày báo cáo kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của các đại biểu.

An Ngọc

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên